วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สัปดาห์ที่ 40

  ข้อมูลองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคแอฟริกา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 8 ตุลาคม 2557ในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน พบผู้ป่วย (รวมทั้งสงสัย/น่าจะเป็น/ยืนยัน) สะสม ๘,๓๗๖ ราย เสียชีวิต ๔,๐๒๔ ราย สำหรับประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน พบผู้ป่วยสะสม ๒๓ ราย เสียชีวิต ๙ ราย

          ·      สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2557 รายงานเบื้องต้น บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยยืนยันรายแรกที่เดินทางมาจากไลบีเรีย มีอาการไข้และมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งแรกให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสอีโบลา (ตรวจที่ห้องปฏิบัติการในรัฐ Texas) นับเป็นการติดเชื้อภายในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาแถลงว่าผู้ติดเชื้อรายที่สองนี้ใส่อุปกรณ์ป้องกันการติด เชื้อตลอดเวลาที่เข้าไปให้การดูแลผู้ป่วยรายแรก อย่างไรก็ตามได้มีการส่งตัวอย่างเลือดไปที่ห้องปฏิบัติการของ US CDC เพื่อตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่ง อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ
           ·      สเปน พบผู้ป่วยยืนยันรายแรกที่ติดเชื้อภายในประเทศ และนับเป็นการติดเชื้อนอกทวีปแอฟริกาเป็นครั้งแรกของโลก ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ 44 ปี ผู้ช่วยพยาบาลซึ่งอยู่ในทีมที่รักษาบาทหลวง 2 รายที่ติดเชื้อจากแอฟริกาตะวันตกและได้รับการเคลื่อนย้ายเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล Carlos III, Madrid แต่เสียชีวิตทั้งสองราย การสอบสวนโรคพบว่าผู้ช่วยพยาบาลรายนี้สัมผัสผู้ป่วยทั้ง 2 รายแบบใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อทุกครั้ง สำหรับสาเหตุการติดเชื้อ ตัวผู้ป่วยให้ข้อมูลว่าเกิดขึ้นในขณะที่ถอดชุดป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งมีข้อมูลจากในทีมรักษาว่าผู้ช่วยพยาบาลรายนี้สัมผัสใบหน้าตนเองขณะที่ยังสวมถุงมือ
          ·   สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ ได้เพิ่มมาตรการการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศระบาดของอีโบลาที่สนามบินหลักๆของประเทศ


           .....อ่านรายละเอียดทั้งหมดและติดตามรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลารายวันที่   http://www.boe.moph.go.th/ebola.php

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น