วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สื่อความรู้ เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก

รวมสื่อและวีดีโอ ที่เกี่ยวข้องกับโรคมือ เท้า ปาก จะได้เข้าใจ กันมากขึ้นครับเหมาะสำหรับทำความเข้าใจเรื่องโรค ผู้มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และผู้ปกครองทุกท่านครับ

องค์ความรู้เรื่องมือ เท้า ปาก
แผ่นพับโรคมือ เท้า ปาก
แผ่นพับโรคมือ เท้า ปาก2
คำถาม คำตอบโรคมือ เท้า ปาก
โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร โรคมือ เท้า ปาก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น