วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายงานประเมินสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ในแถบตะวันออกกลาง สัปดาห์ที่ 40

ประเทศซาอุดิอาระเบีย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2557) พบผู้ป่วยโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ยืนยัน 760 ราย เสียชีวิต 324 ราย (อัตราป่วยตายร้อยละ 43) ขณะนี้กำลังรักษาอยู่ 7 ราย

            ·         ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2557 พบผู้ป่วยยืนยันรวม 18 คน จาก 5 เมือง โดยที่ผู้ป่วยอย่างน้อยสองรายไม่มีประวัติสัมผัสโรคที่ชัดเจน คือไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยรายอื่นๆ ไม่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ และไม่ได้สัมผัสสัตว์ พบผู้ป่วยที่เมือง Madinah 1 ราย เป็นชายอายุ 70 ปี มีประวัติสัมผัสอูฐแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจจ์แต่อย่างใด 

         ·    สถานการณ์ในประเทศไทย   วันที่ 12 ตุลาคม 2557 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ร่วมกับ สสจ.นราธิวาส คัดกรองผู้ป่วยเข้าตามนิยามเฝ้าระวังโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ที่สนามบินนราธิวาส พบผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจมีไข้เกินกว่า 38 องศาเซลเซียสรวม 13 ราย ในจำนวนนี้แพทย์วินิจฉัยสงสัยปอดอักเสบ 1 รายและได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

         ·         มีการปรับนิยามในการเฝ้าระวัง ติดตามจากเว็บไซต์สำนักระบาดวิทยา


           .....อ่านรายละเอียดทั้งหมดและติดตามรายงานสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ที่   http://www.boe.moph.go.th/corona_virus2012.php

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น