วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เตือนระวังโรคที่มากับน้ำทุกชนิดในหน้าฝน


เตือนระวังโรคที่มากับน้ำ เพื่อรับมือกับโรคที่จะมาพร้อมหน้าฝน แนะควรปฏิบัติตัวตามหลัก 5 อ.เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค


นายชวิน  ศิรินาค รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เผยถึงการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรับมือกับโรคที่จะมาพร้อมหน้าฝนว่า โรคต่าง ๆ ที่จะมาพร้อมฝนได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเลปโตสไปโรซีส (ฉี่หนู) และโรคน้ำกัดเท้า รวมถึงต้องระวังสัตว์มีพิษต่าง ๆ ที่จะมากับน้ำ เช่น ตะขาบ แมงป่อง งู เป็นต้น ช่วงนี้ ประชาชนไม่ควรเดินลุยน้ำบริเวณที่มีน้ำขัง หรือหากจำเป็นก็ควรจะใส่รองเท้าบู๊ตที่สามารถป้องกันได้ถึงต้นขา และควรปฏิบัติตัวตามหลัก 5 อ. คือ 1. ควรรับประทานอาหารที่สด สะอาด ถูกสุขอนามัย 2. ควรออกกำลังกาย 3. ควรทำอารมณ์ให้แจ่มใส เบิกบาน 4.อนามัยสิ่งแวดล้อม ควรรักษาสิ่งสะอาดของสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว และ5. ควร อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทั้งนี้ประชาชนไม่ควรไปย่ำน้ำบริเวณที่มีปลั๊กไฟ เพราะอาจจะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้กทม.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ กทม. ออกประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลปฏิบัติตนโดยเฉพาะเด็กและคนชราจะต้องได้รับการ ดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากร่างกายจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าคนปกติ ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี ตามศูนย์บริการสาธารณสุข และ โรงพยาบาลในสังกัด กทม.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น