วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

'หมอประดิษฐ'สั่งอย.ทำฉลากอาหารใหม่เน้นใส่ใจสุขภาพลดป่วยเบาหวาน-ความดัน


รมว. สธ.สั่งการ อย.ทำฉลากอาหารรูปแบบใหม่ เน้นแจ้งปริมาณน้ำตาล-เกลือด้วยภาษาเข้าใจง่าย พร้อมบอกวิธีเผาผลาญออกจากร่างกาย และอันตรายจากการบริโภคเกินหวังช่วยป้องกันโรค


นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า ได้มอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินการจัดทำฉลากอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและเกลือใหม่ โดยให้ระบุปริมาณน้ำตาลและเกลือด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมกับวิธีการเผาผลาญออกจากร่างกาย และผลกระทบ ผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น น้ำตาล 2 ช้อนแทนการบอกเป็นมิลลิกรัม กรเผาผลาญต้องวิ่งเป็นเวลา 20 นาที หรือ เกลือ หากได้รับปริมาณมากเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง อาจจะทำเป็นสติกเกอร์ติดที่ซองอาหารเพิ่มเติมจาก ฉลากเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งได้กำชับให้ ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากน้ำตาลและเกลือเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเรื้อรังที่คนไทยเป็นกันมาก คือ เบาหวานและความดันโลหิตสูง หากประชาชนได้อ่านฉลากนี้จะได้ระวัง ตัวเองไม่รับประทานอาหารที่มีน้ำตาลและเกลือมาก ช่วยป้องกันการป่วยเป็น 2 โรคได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น