วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

สารคามตั้งศูนย์สู้ไข้เลือดออกจ.มหาสารคาม ตั้งศูนย์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก หลัง สถานการณ์ ยังระบาดหนัก และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยอดผู้ป่วยกว่า 1 พันราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย


นพ.สุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุข จ.มหาสารคามเผยว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.มหาสารคามยังคงหนัก และมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-28 ส.ค. มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมแล้ว 1,954 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มนักเรียน โดยมีจำนวนถึง 1,511 ราย สำหรับอำเภอที่พบการระบาดสูงสุด 3 อันดับ คือ อ.กันทรวิชัย อ.เมือง และ อ.โกสุมพิสัย จึงเตรียมจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้ว่าฯ และนายอำเภอเป็นหัวหน้าศูนย์ระดับจังหวัดและอำเภอ โดยมอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทำหน้าที่ผู้ประสานการทำงาน และเป็นเลขานุการของศูนย์ โดยจะเน้นการชี้จุดในการป้องกันควบคุมโรค ระดมทรัพยากรในพื้นที่ร่วมดำเนินการเร่งกำจัดยุงตัวเต็มวัยในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันกำจัดยุงลาย และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ได้ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น