วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สธ.เฝ้าระวังสุขภาพ 5 ปีผลพวงน้ำมันรั่ว"เกาะเสม็ด"


สธ.เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่เกาะเสม็ด 5 ปี ผลพวงน้ำมันรั่วแนะเตือนประชาชนอย่านำปลาทะเลที่ตายและถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งมารับประทานหลีกเลี่ยงการสัมผัสดิน สัตว์น้ำหรือวัสดุต่าง ๆที่มีการปนเปื้อนจนกว่าการเก็บกวาดน้ำมันจะเสร็จสิ้น นายสรวงศ์   เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยถึงการลงพื้นที่เกาะเสม็ดเพื่อติดตามผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยที่ผ่านมาว่า ในการวางแผนดูแลสุขภาพประชาชนจากผลกระทบของน้ำมันดิบรั่วในทะเล แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยในระยะเร่งด่วน กระทรวงสาธารณสุขวางระบบไว้ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การเฝ้าระวังผลกระทบเฉียบพลันจากน้ำมันดิบ โดยตั้งจุดตรวจคัดกรองและเก็บปัสสาวะของผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยในการตักน้ำมัน และกำจัดคราบน้ำมันภายหลังเลิกงานแล้ว 2.ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลที่อ่าว พร้าว ดูแลรักษาอาการป่วย โดยทีมจากโรงพยาบาลระยอง ร่วมกับหน่วยพยาบาลของบริษัท ปตท.ตลอด 24 ชั่วโมง 3.ตั้งจุดดูแลรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเสม็ด  และ4.การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลและอาหารทะเลเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนผู้ บริโภคโดยทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรีได้เก็บตัวอย่างกุ้งหอยแมลงภู่ ปูปลาในพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วรวมทั้งน้ำทะเลเพื่อมาตรวจวิเคราะห์ เป็นข้อมูลพื้นฐานเนื่องจากในช่วง 1-2 วันนี้ คาดว่าผลกระทบจะยังไม่เกิด และอีก 15 วัน จะเก็บมาตรวจซ้ำเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างหรือสิ่งผิดปกติ เพื่อติดตามการปนเปื้อนโลหะหนัก รวมทั้งสารพาห์ซึ่งเป็นตัวก่อมะเร็งได้
     ด้านนพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยเพิ่มเติมว่า จากการติดตามผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะนี้มีรายงานผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเสม็ด ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม จำนวน 102 ราย ส่วนใหญ่มีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ซึ่งมาจากการสูดกลิ่นของน้ำมันดิบ ล่าสุดกระทรวงได้เก็บปัสสาวะผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่สัมผัสคราบน้ำมันดิบจำนวน 604 ราย เพื่อดำเนินการส่งตรวจเฝ้าระวังและมอบให้โรงพยาบาลระยอง ซึ่งเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ของกระทรวงเป็นศูนย์ข้อมูลและเป็นศูนย์กลางในการติดตามดูแลผู้ สัมผัสสารกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง 2-5 ปี นอกจากนี้ยังได้วางแผนติดตามสุขภาพประชาชน โดยร่วมมือกับกรมประมง กรมควบคุมมลพิษ เพื่อร่วมติดตามประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะจากห่วงโซ่อาหาร  จึงขอแนะนำให้ประชาชนอย่านำปลาทะเลหรือสัตว์ทะเลที่ตาย และถูกคลื่นซัดขึ้น ชายหาดมารับประทานหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินสัตว์น้ำหรือวัสดุต่างๆที่มีการปน เปื้อนเช่นลงเล่นน้ำ เล่นกีฬาทางน้ำหากสัมผัสคราบน้ำมันควรรีบล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีสำหรับการเข้าไปอยู่อาศัยหรือท่องเที่ยวในบริเวณอ่าวพร้าวควรงดเว้น จนกว่าการเก็บกวาดคราบน้ำมันจะเสร็จสิ้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น