วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เตือนภัย การระบาดของโรคไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่


แพทย์เตือนระวังภัยไข้เลือดออกเดงกีระบาดในผู้ใหญ่ หลังพบในปีนี้มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่า แนะแพทย์เฝ้าระวังสังเกตอาการ และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม


รายงานข่าวจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเผย ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ศ.พญ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลและที่ปรึกษากรมควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศ.นพ.สมิง เก่าเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการร่างแนวทางเวชปฏิบัติและการจัดการความรู้ราชวิทยาลัย อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร เลขานุการและอนุกรรมการร่างแนวทางการวินิจฉัยไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ ร่วมกันแถลงข่าวเตือนประชาชนระวังภัยไข้เลือดออกเดงกีระบาดในผู้ใหญ่ โดยในปีนี้พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวนสูงมากขึ้นหลายเท่า พร้อมเผยแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ ย้ำปีพ.ศ.2556 ให้แพทย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังสังเกตอาการ และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม  สำหรับแพทย์ทั่วไปที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการรักษาโรคไข้เลือด ออกเดงกี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-7166744 ต่อ 14

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น