วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทม.กำแพงเพชรรณรงค์ หนุนกำจัดลูกน้ำยุงลาย ร่วมป้องกันไข้เลือดออก


เทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมมือกับชุมชนรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ป้องกันไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น 20 เท่าป่วยกว่า 400 ราย และเสียชีวิต 1 ราย 


นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเผยว่า ตามที่ จ.กำแพงเพชร ออกมาตรการในการรณรงค์ให้กำจัดลูกน้ำยุงลายในเขตบ้านของประชาชน โดยให้ประชาชนร่วมกันลงมือในการกำจัด และได้ประสานกลุ่มพลังมวลชน อสม. โรงเรียน วัด และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 27 ชุมชน ร่วมกันรณรงค์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อลดปริมาณการเกิดของลูกน้ำยุงลายโดยมีการเดินรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย และลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เพิ่มสูงขึ้น 20 เท่าตัว ซึ่งมีเด็กนักเรียน เยาวชน ชาวบ้านกว่า 500คน ออกมาเดินรณรงค์ เพื่อกระตุ้นประชาชนให้หันมาเอาใจใส่และลดผู้ป่วยไข้เลือดออก ที่กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ขณะนี้รวมผู้ป่วยจำนวน 462 ราย เสียชีวิต 1 ราย ที่ อำเภอ อ.เมือง 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น