วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เร่งฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ทั่วไทยคร.ตั้งเป้า 3.5 ล้านคนภายในก.ย.นี้


คร.กระจายวัคซีนหวัดใหญ่ปี 56 แล้วกว่า 1.2 ล้านคน ตั้งเป้าครบ 3.5 ล้านคนภายใน ก.ย.นี้ ย้ำหากมีปัญหาจากวัคซีน พร้อมติดตาม 4 สัปดาห์และ ตั้งกก.ตรวจสอบ


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลว่า หลังจากกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งเป้าฉีดทั้งหมด 3.5 ล้านคน เริ่มฉีดพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม-30 กันยายน 2556 แก่กลุ่มเสี่ยงที่เมื่อป่วยแล้วจะเจ็บป่วยรุนแรง 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่กำจัดสัตว์ปีก และกลุ่มที่ 2 คือประชาชน ซึ่งมี 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 2.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป 3.กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี และ 4.ผู้ป่วยทุกอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้น หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด  พร้อมได้กระจายฉีดวัคซีนแล้ว 1,232,576 คน คาดว่าจะเร่งดำเนินการฉีดให้ครบตามเป้าหมาย และกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในกรณีที่พ้นเดือนกันยายนไปจนถึงพฤศจิกายน หรือธันวาคม ก็ยังสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงระบาดของโรค ตั้งแต่ฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาว โดยวัคซีนไม่หมดอายุ จึงไม่ต้องกังวล ซึ่งวัคซีนที่ใช้ในปีนี้เป็นชนิดรวม ป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่พบมากที่สุดในประเทศไทย 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์เอ เอช1 เอ็น1, ชนิดเอ เอช3 เอ็น2 และชนิดบี หลังฉีดจะมีผลป้องกันโรคเป็นเวลา 1 ปีจะลดการป่วยหรือลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้ พร้อมทั้งกรณีที่มีข้อสงสัยว่า หากฉีดวัคซีนและเกิดผลแทรกซ้อนจะส่งผลต่อชีวิตหรือไม่ นพ.โอภาสเผยว่า ปกติไม่ถึงขั้นนั้น แต่หากมีกรณีดังกล่าว หรือน่าสงสัย สธ.มีมาตรการในการเฝ้าระวังหลังฉีดวัคซีน 4 สัปดาห์ หากพบสิ่งผิดปกติจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น โดยญาติหรือบุคคลใกล้ชิดสามารถร้องไปยังสาธารณสุขจังหวัดได้ทันที

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น