วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หนองจอกเครียดสังเวยไข้เลือดออกแล้ว1รายเขตหนองจอกมีความกังวลหลังมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 1 รายเร่งประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันครอบคลุมทั้งโรงเรียน สถานประกอบการ
ศาสนสถานและชุมชน เพื่อควบคุมการระบาด 


นายภิญโญ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการเขตหนองจอกเผยว่า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ในพื้นที่เขตหนองจอกมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเพศหญิงจำนวน 1 ราย จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวคือ โรคลิ้นหัวใจรั่ว, โรครูมาตอยส์ และมีอาการไข้อ่อนๆ  แพทย์ลงความเห็นเป็นไข้เลือดออก ซึ่งเป็นเหตุให้เขตกังวลกับสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ ทั้งที่เขตและศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี ได้ร่วมกันดำเนินการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันครอบคลุมทั้งโรงเรียน สถานประกอบการ ศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้าน จนปัจจุบันสถิติผู้ป่วยทั้งปีลดลงเหลือเพียง 176 ราย อยู่ลำดับ 8 ของกรุงเทพมหานคร และจำนวนผู้ป่วยต่อแสนคน ลดลงมาลำดับที่ 21 แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากในพื้นที่เขตหนองจอกมีผู้เสียชีวิตทำให้ดูว่าการระบาดจะรุนแรง และเพื่อเป็นการย้ำเตือน กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เมื่อมีอาการไข้ ทานยาลดไข้ ภายใน 4 ชั่วโมงแล้วไข้กลับมาอีก ให้สันนิษฐานก่อนว่าอาจมีโรคร่วมด้วย เมื่อไปพบแพทย์ให้ตรวจเรื่องไข้เลือดออกไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของท่านเอง และกรณีมีไข้อย่าใช้ยาแอสไพรินลดไข้โดยเด็ดขาด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น