วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แนะ 5ป. 1ข.ป้องกันไข้เลือดออก
จ.กาญจนบุรี แนะ 5ป.1ข.ป้องกันไข้เลือดออก ชี้ต้องทำอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ช่วยให้ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลายและห่างไกลจากโรค ไข้เลือดออกยั่งยืน
 


นพ.อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเผยว่า โรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ โดยล่าสุดสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคได้ประเมินสถานการณ์ไข้เลือดออกของประเทศไทยในปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่แล้ว อัตราผู้ป่วยในจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองพบผู้ป่วย จำนวน 84 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต แม้ว่าสถานการณ์โรคจะยังไม่รุนแรง แต่ได้แนะนำการป้องกันโรคโดยการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธี 5 ป. 1 ข. อย่างจริงจังสม่ำเสมอทำให้ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย และห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกยั่งยืน 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น