วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คร.จัดประชุมสกัดเอดส์


พ.ย.นี้กรมควบคุมโรคเตรียมจัดประชุมไอแคปภายใต้หัวข้อ"Asia/Pacific Reaching Triple Zero : Investing in Innovation" หรือ "เอเชียและแปซิฟิก : เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้ด้วยการลงทุนในนวัตกรรม" และมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดสามศูนย์ 


ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่า การประชุมสมัชชานานาชาติ เรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เรียกชื่อย่อว่า ไอแคป (ICAAP) จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี สลับการประชุมเอดส์โลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมเอดส์โลก ไอแคปนับเป็นการประชุมด้านเอชไอวี/เอดส์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สำหรับการประชุมครั้งที่ 11 ที่จะมีเดือนพ.ย.2556 นี้ ใช้หัวข้อ "Asia/Pacific Reaching Triple Zero : Investing in Innovation" หรือ "เอเชียและแปซิฟิก : เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้ด้วยการลงทุนในนวัตกรรม" การประชุมนี้จะให้ความสำคัญกับนวัตกรรม และการเพิ่มการลงทุนและมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดสามศูนย์ (Triple Zero) ในภูมิภาคนี้ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น