วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กรมควบคุมโรคชี้ไทยมีผู้ติดเชื้อตับอักเสบบี 1-2 ล้านคนเสี่ยงเสียชีวิตแนะอายุ 20 ปีตรวจหาเชื้อกรมควบคุมโรคชี้คนไทยมีผู้ติดเชื้อตับอักเสบบีประมาณ 1-2 ล้านคนและเสี่ยงเสียชีวิตสูง แนะผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองหาเชื้อเพื่อป้องกันควบคุมโรคในเบื้องต้น   


     นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่า การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในคนไทย โดยคาดว่าประมาณ 1-2 ล้านคนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งตับราว 250,000 คนในอนาคต  กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อ ได้แก่ 1.ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่เกิดก่อนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2.ผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัว เช่น บิดา/มารดา สามี/ภรรยา ป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี 3.ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 4.ชายรักร่วมเพศ 5.ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นๆ และ 6.ผู้ที่มีคู่นอนหลายคน หรือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ส่วนอาการของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี จะมี อาการตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน) คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดท้อง (ตับ) หลายสัปดาห์ จากนั้นอาการจะหายไป บางคนจะกลายเป็นพาหะ ซึ่งต่อมามีโอกาสกลายเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง จนเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับได้ ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนให้ คนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป รับบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน ในวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2556 นี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข 1422 และศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค โทร.02-5903333

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น