วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สธ.ระนองกำจัดยุงลายสกัดไข้เลือดออก


สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดระนองระบาดหนัก เหตุจากชุมชนไม่มีการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ส่งผลแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเกิดขึ้น 


นพ.สุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดระนองว่า  ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (12 กรกฎาคม 2556)  พบผู้ป่วยทั้งหมด 162 ราย  มีผู้ป่วยทุกอำเภอ มากที่สุดในเขตอำเภอเมืองระนอง รองลงมาคืออำเภอกระบุรี กะเปอร์ ละอุ่นและสุขสำราญ จากการลงพื้นที่ที่มีผู้ป่วย ในบ้านจะมียุงอาศัยตามจุดอับชื้นในบ้านจำนวนมาก รวมถึงในชุมชนไม่มีการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเกิดขึ้นมากมายในชุมชน ส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หน้าแดง คลื่นไส้ อาเจียน ติดต่อหลายวันควรรีบพบแพทย์ทันที หากได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นไข้เลือดออก ควรแจ้งให้คนในบ้านและรอบบ้านทราบ เพื่อป้องกันยุงกัด และร่วมทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ยุงไม่ให้ป่วยเป็นไข้เลือดออกต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น