วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วันงดดื่มสุราแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อพ.ศ.2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษา เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 ในปีนี้ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา และในโอกาสฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจัด "โครงการรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ 2556" ภายใต้แนวคิด "ทำความดีถวายในหลวง"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน เป็นช่วงงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยให้ทุกส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และสถาน ประกอบการร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ รวมถึงให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดทุกจังหวัดจัดพิธีลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาโดยพร้อม เพรียงกันเพื่อประชาสัมพันธ์โทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งเสริมให้คนไทยงด ลด ละ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
     ด้าน พล.ต.ต. ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร.เผยเพิ่มเติมว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับสถานีตำรวจทุกแห่งแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้งดจำหน่ายในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น.วันเดียวกัน รวมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดถนนสายหลักที่เป็นที่ตั้งสถานบริการ และตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์บนเส้นทางที่เหมาะสม หากพบปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้สอบสวนขยายผลจับกุมผู้จำหน่ายสุราที่ฝ่าฝืนกฎหมายและประกาศนายกรัฐมนตรี มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบมีการโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้หน้าร้านจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ประชาชนที่พบเห็นแจ้ง 191 หรือสายด่วน 1599 ได้ 24 ชั่วโมง


กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทุกส่วนราชการ จัด "โครงการรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ 2556"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น