วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ไวรัสตับอักเสบบีและมะเร็งตับรานงานข่าวเผยว่า จากการศึกษาพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับสูงกว่าประชาชนทั่วไปถึง 200 เท่า การเกิดมะเร็งเซลล์ตับในผู้ป่วยไม่มีภาวะตับแข็งเนื่องจากไวรัสมีการกระตุ้นเซลล์มะเร็งโดยตรง  ดังนั้นจึงมีข้อแนะนำให้บุคคลที่มีการติดเชื้อไวรัสบีทั้งที่มีการประเมินและคัดกรองมะเร็งตับแต่เนิ่น ๆ โดยการคัดกรองควรทำทุก 6 เดือนโดยมุ่งเน้นไปกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ เช่นผู้ดื่มสุรา ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (โดยเฉพาะผู้ชายอายุเกิน 40 ปี ผู้หญิงอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป) และผู้ที่มีประวัติมะเร็งตับในครอบครัว 


พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับสูงกว่าประชาชนทั่วไปถึง 200 เท่าแนะให้บุคคลที่มีการติดเชื้อไวรัสบีตรวจคัดกรองทุก 6 เดือน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น