วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ไทย-กัมพูชาจับมือร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตามแนวชายแดน


สธ.ไทย-กัมพูชาจับมือร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตามแนวชายแดน ชี้สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนทั้ง 2 ประเทศว่าจะได้รับการดูแลต่อเนื่องและมาตรฐานเดียวกัน


นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เผยว่า จากการที่ตนร่วมการหารือกับรัฐบาลกัมพูชาถึงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทาง คมนาคมไทย-กัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชานั้น ที่ประชุมได้มีข้อตกลงความร่วมมือ 2 เรื่องที่มีความจำเป็น คือ 1.การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและ 2.การพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงทั้งการบาดเจ็บและเจ็บ ป่วยทั่วไป ในโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกัน 7 จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  สระแก้ว จันทบุรี และตราดโดยจัดให้มีโรงพยาบาลคู่แฝด ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนทั้ง 2 ประเทศว่าจะได้รับการดูแลต่อเนื่องและมาตรฐานเดียวกัน
     สำหรับการดูแลชาวกัมพูชาที่เจ็บป่วยอื่นๆ และข้ามมาใช้บริการที่โรงพยาบาลในฝั่งไทยนั้น กระทรวงสาธารณสุขไทยจะให้การดูแลด้วยหลักมนุษยธรรม และเรียกเก็บค่าบริการในรายที่สามารถจ่ายได้ ขณะที่ในระยะยาว ไทยเสนอให้กัมพูชาใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้การดูแลประชาชน เข้าถึงบริการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ทั้งนี้ในปีนี้ ไทยมีแผนพัฒนาทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา ในเรื่องมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยเฉพาะทีมแพทย์กู้ชีพฉุกเฉิน ระบบการดูแลที่ห้องอีอาร์ การควบคุมโรคตามแนวชายแดนโดยเฉพาะโรคมาลาเรียชนิดดื้อยาอาร์ติมิชินิน  และ การอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)คู่ขนานชายแดนไทย -กัมพูชา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น