วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เจอไวรัสยักษ์ ใหญ่กว่าเดิม 2 เท่า


นักวิจัยขุดพบไวรัสขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าไวรัสที่เคยพบเป็น 2 เท่า และคาบเกี่ยวระหว่างนิยามของ "สิ่งมีชีวิต" กับ "ไวรัส


ชานทัล อาเบอร์เกล (Chantal Abergel) ผู้วิจัยและผู้อำนวยการวิจัยจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส (French National  Center  for  Scientific Research) ในมาร์กเซย ฝรั่งเศส เผยว่า นักวิจัยขุดพบไวรัสขนาดใหญ่ที่สุดอีกครั้ง คราวนี้ใหญ่กว่าไวรัสที่เคยพบเป็น 2 เท่า และคาบเกี่ยวระหว่างนิยามของ "สิ่งมีชีวิต" กับ "ไวรัส" ตามปกติไวรัสทั่วไปมีขนาดใหญ่แค่ 20-300 นาโนเมตร และไวรัสส่วนมากอย่างเช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่และไวรัสเอชไอวี (HIV) นั้นมียีนแค่ 10 ยีนหรือน้อยกว่านั้น ส่วนไวรัสขนาดใหญ่ที่สุดที่เพิ่งค้นพบนี้ มียีน ราวๆ 2,500 ยีน มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100 เท่า และมองเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ซึ่งต่างจากไวรัสทั่วไป รูปทรงของไวรัสคล้ายคลึงเหยือกของกรีกโบราณ จึงเป็นที่มาของชื่อว่า "แพนโดราไวรัส" (pandoraviruses) ซึ่งทีมวิจัยพบระหว่างการเตรียมค้นหาไวรัสใหม่ที่มียีนอยู่ในช่วง 1,000-2,000 ยีน  นักวิจัยพบไวรัส แพนโดราไวรัส ซาไลนัส (Pandoravirus  salinus) ซึ่งถูกขุดพบจากปากแม่น้ำตันเควนทางชายฝั่งตอนกลางของชิลี ส่วนไวรัส แพนโดราไวรัส ดัลซิส (Pandoravirus dulcis) อีกชนิดขุดขึ้นจากใต้สระน้ำจืดในเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น