วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สธ.ร้อยเอ็ดคุมเข้มไข้เลือดออกยอดผู้ป่วยพุ่งเกือบ 2,000 รายจังหวัดร้อยเอ็ดคุมเข้มไข้เลือดออกเร่งรัดมาตรการ 3 , 5 , 1 ข หลังพบยอดผู้ป่วยพุ่งเกือบ 2 พันราย 

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม รวม 1,862 ราย แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จากสถานการณ์ดังกล่าวสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้สั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดทุกแห่ง เร่งรัดมาตรการ 3 , 5 , 1 ข คือ โรงเรือน ได้แก่ บ้าน ชุมชน และวัด ดูแลและจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปลอดลูกน้ำยุงลาย 5 ป ได้แก่ ปิด ปิดภาชนะน้ำดื่ม น้ำใช้ให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ เปลี่ยน น้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุกวัน ปล่อย ปลากินลูกน้ำในอ่างบัว อ่างซีเมนต์ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปฏิบัติ กิจกรรม ปิด/เปลี่ยน/ปล่อย/ปรับปรุง อย่างต่อเนื่องและเป็นนิสัย 1 ข คือ ขัด ภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดไข่ยุง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัด โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทีมออกติดตาม กำกับ ประเมินผล 

และจัดประชุม War Room ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ หรือใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพสามารถ แจ้งได้ที่ สายด่วน 1422 ของกรมควบคุมโรคตลอด 24 ชั่วโมง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น