วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ไทยพัฒนาวัคซีนต้นแบบโรคไข้เลือดออกได้สาเร็จแล้วแต่ยังไม่มีโรงงานผลิตวัคซีนทดสอบเองจึงต้องต่อยอดการผลิตกับประเทศเพื่อนบ้าน


ไทยสามารถพัฒนาวัคซีนต้นแบบป้องกันโรคไข้เลือดออกได้สำเร็จ แต่ยังไม่มีโรงงานผลิตวัคซีนทดสอบเป็นของตัวเอง ชี้หากสามารถผลิตได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากวัคซีนเองได้ก็สามามรถนำงานวิจัยไปใช้ได้ทันที อย่างไรก็ตามคาดว่า กว่าการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสำเร็จและสามารถผลิตออกจำหน่ายได้ คงต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 6-8 ปีขึ้นไป
รศ.ดร.นพ.สุธี ยกส้าน หัวหน้าหน่วยศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า ไทยสามารถพัฒนาวัคซีนต้นแบบป้องกันโรคไข้เลือดออกได้สำเร็จแล้ว เสียแต่ยังไม่มีโรงงานผลิตวัคซีนทดสอบเป็นของตัวเอง  จึงจำเป็นต้องร่วมทุนกับญี่ปุ่นและอินเดีย เพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม  ย้ำหากไทยจะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านวัคซีนในอาเซียน รัฐบาลและผู้นำประเทศต้องเห็นความสำคัญของงานวิจัยด้านวัคซีน ต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากเมื่อใดที่ประเทศไทยพร้อมและสามารถผลิต
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น