วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สธ.คุม 16 จว.พื้นที่ไข้เลือดออก
สธ.คุม 16 จังหวัด หลังพบ
สถานการณ์ไข้เลือดออกน่าห่วงในหลายจังหวัด และแนวโน้มการระบาดต่อเนื่องสูงในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนื


นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานวอร์รูมไข้เลือดออกกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า มีพื้นที่ 16 จังหวัดที่มีแนวโน้มการระบาดต่อเนื่องอยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จึงจำเป็นต้องเร่งมาตรการลดการป่วยและการป้องกันโรค  ทั้งนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-25 กรกฎาคม 2556 มีผู้ป่วยรวม 81,763 ราย เสียชีวิต 78 ราย จังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่เชียงใหม่ 6,284 ราย กทม.5,334ราย เชียงราย 5,080 ราย สงขลา 4,701 ราย นครราชสีมา 3,101 ราย นครศรีธรรมราช 3,021 ราย เพชรบูรณ์ 2,674 ราย ศรีสะเกษ 2,671 ราย นครพนม 2,449 ราย และร้อยเอ็ด 2,423 ราย โดยผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 70 อยู่ในพื้นที่ชนบท ที่เหลืออยู่ในเขตเทศบาล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น