วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กระทรวงสาธารณสุขนำทีม อสม.ลงพื้นที่หยุดไข้เลือดออก


สธ.กำชับทุกจังหวัดควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก เน้นใช้มาตรการ 3-3-1 ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง


นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดกิจกรรมโครงการ "รวมพลัง อสม.ขจัดภัยร้าย กำจัดยุงลาย พิชิตไข้เลือดออก" ทุกพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการทำต่อเนื่องเพื่อควบคุมป้องกันลดจำนวนผู้ป่วยและลดการเสียชีวิตให้ได้ โดยเน้นกิจกรรมรณรงค์ให้อสม. และภาคีเครือข่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำในชุมชน ครู นักเรียน และประชาชน ร่วมมือกันทำ 5ป. 1ข. พร้อมกันทั่วประเทศ รวมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำประชาชนในการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ด้วยการนอนในมุ้งและทายากันยุง และให้ อสม.ค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ที่ตนเองดูแล หากพบมีไข้สูง ไม่ไอ กินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน 1-2 วัน ให้นึกถึงไข้เลือดออกไว้ก่อนและให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้วางมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเต็มรูปแบบ โดยวอร์รูมไข้เลือดออกส่วนกลางจะวิเคราะห์ปัญหาสัปดาห์ต่อสัปดาห์ เพื่อให้ผู้บริหารในจังหวัดติดตามแก้ไขให้ตรงจุด เน้นควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย โดยใช้มาตรการ 3-3-1 คือ หลังโรงพยาบาลพบผู้ป่วย ให้รายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง และให้หน่วยควบคุมโรคกำชับให้ อสม.ลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้านและชุมชนผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง พร้อมส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วหรือเอสอาร์อาร์ที ลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 1 วัน เพื่อจำกัดวงแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น        

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น