วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

"หมอประดิษฐ"สั่งเฝ้าระวังป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม


สธ.ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่จ.จันทบุรีและตราดให้บริการ ดูแลสุขภาพ สั่งเฝ้าระวังป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมหลังเริ่มพบมีผู้ป่วยแล้วหลายพันรายส่วนใหญ่ป่วยเป็นไข้หวัด โรคน้ำกัดเท้า แต่ยังไม่พบโรคระบาด 


นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดว่า ในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาน้ำท่วม ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ดูแลสุขภาพทั้งการเจ็บป่วยด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ สำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้ว ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการฟื้นฟูความสะอาดสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม กำจัดขยะ กำจัดพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน
ฟื้นฟู แหล่งน้ำบริโภคทั้งในระดับบ้านเรือน และชุมชน ล้างตลาดสด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน และให้เฝ้าระวังป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมทุกพื้นที่ที่สำคัญ เช่น โรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง ไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้ซ้ำเติมผู้ประสบภัย
ทั้งนี้ ผลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่จังหวัดจันทบุรี พบผู้เจ็บป่วยรวม 4,600 ราย ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 เป็นไข้หวัด โรคน้ำกัดเท้า ยังไม่พบโรคระบาดใดๆ โดยสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเปิดให้บริการได้ตามปกติ
ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ดูแลความสะอาดเรื่องอาหารและน้ำเป็นกรณีพิเศษ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น