วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บุหรี่เมนทอล'พิษเยอะเลิกยาก


ผลการวิจัยบุหรี่รสเมนทอลมีอันตรายต่อสุขภาพมากยิ่งกว่าบุหรี่ทั่วไป เหตุทำให้ผู้ทดลองสูบประเภทนี้ติดง่ายและเลิกยากกว่าบุหรี่ทั่วไป ส่วนกรณีบริษัทบุหรี่ข้ามชาติฟ้องศาลปกครองคาดบริษัทบุหรี่จะแพ้ และยกย่อง รมว.สธ. ลงนามการขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นที่น่ายกย่อง        ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เผยว่า ขณะนี้องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) ประกาศผลการวิจัยว่า บุหรี่รสเมนทอลมีอันตรายต่อสุขภาพมากยิ่งกว่าบุหรี่ทั่วไป ผลทำให้ผู้สูบรู้สึกชาและเย็นในลำคอ ลดการระคายเคืองเวลาสูบ ทำให้คนที่ทดลองสูบบุหรี่ประเภทนี้ติดง่ายและเลิกยากกว่าบุหรี่ทั่วไป จึงจะมีการพิจารณาแนวทางควบคุมไม่ให้มีการผสมเมนทอลในบุหรี่ด้วย  โดยมาตรา 9 อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ได้แนะนำให้ 177 ประเทศสมาชิก ออกกฎหมายห้ามบริษัทบุหรี่เติมสารปรุงแต่งที่ส่งผลให้การสูบบุหรี่ง่ายขึ้น ซึ่งรวมถึงการเติมสารเมนทอลด้วย ล่าสุด ประเทศบราซิลได้ห้ามใส่เมนทอลในบุหรี่แล้ว แต่ประเทศส่วนใหญ่ รวมถึงประเทศไทยยังไม่สามารถออกกฎหมายนี้ได้ เนื่องจากถูกบริษัทบุหรี่คัดค้าน
    ทั้งนี้กรณีบริษัทบุหรี่ข้ามชาติฟ้องศาลปกครองให้คุ้มครอง ชั่วคราวและยกเลิกการออกกฎกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่อง เพิ่มขนาดภาพคำเตือนพิษภัยบนซองบุหรี่ ซึ่งจะมีผลบังคับในวันที่ 2 ตุลาคม 2556 คาดว่าศาลปกครองชั้นต้นจะพิจารณาในต้นเดือนสิงหาคมนี้ และมั่นใจว่าบริษัทบุหรี่จะแพ้ เหมือนที่เคยฟ้องแล้วแพ้มาแล้วในหลายๆ ประเทศ และการที่นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการ สธ.ลงนามในกฎกระทรวงขยายภาพคำเตือนดังกล่าว เป็นร้อยละ 85 ของพื้นที่ซองบุหรี่ ถือเป็นความกล้าหาญที่น่ายกย่อง เนื่องจากบริษัทบุหรี่มักจะใช้ทุกวิถีทางกดดันการออกกฎหมายที่ทำให้เสียผลประโยชน์ และกรณีฟ้องร้อง สธ.ก็เป็นหนึ่งในแนวทางดังกล่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น