วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เตือนภัย'เห็ดป่าพิษ'อันตราย ปีนี้พบป่วยแล้วกว่า 600 ราย


สธ.เตือนภัยเห็ดพิษอันตรายถึงชีวิตปีนี้พบป่วยแล้วกว่า 6 ร้อย รายแนะหากทานเห็ดพิษเข้าไปแนะไม่ควรซื้อยามากินเองหรือไปรักษากับหมอพื้นบ้าน ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ในปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 ก.ค.56 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานทั่วประเทศมีผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 649 ราย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากอันดับ 1 จำนวน 328 ราย รองลงมาคือภาคเหนือ 213 ราย ภาคกลาง 67 ราย และภาคใต้ 41 ราย เสียชีวิต 3 ราย ทั้ง 3 รายอยู่ในจังหวัดตาก ยอดเพิ่มสูงมากในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนพบ 70% ของผู้ป่วยทั้งหมด จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุบลราชธานี 103 ราย เชียงราย 102 ราย ศรีสะเกษ 43 ราย นครพนม 39 ราย และเลย 32 ราย
       ด้านนพ.ภาสกร อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา เผยเพิ่มเติมว่า จากการสอบสวนหาสาเหตุของการป่วยและเสียชีวิต พบว่าเห็ดที่ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตนำมากินเป็นเห็ดป่าที่มีพิษ ที่พบบ่อยที่สุดคือเห็ดไข่หินและเห็ดระโงกหิน เห็ด 2 ชนิดนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเห็ดไข่ห่านที่นิยมกินในภาคเหนือ โดยสารพิษที่อยู่ในกลุ่มเห็ดระโงกหิน เห็ดไข่ห่าน มีพิษรุนแรงมากที่สุดคือ อะมาท็อกซิน และฟาโลท็อกซิน ความร้อนไม่สามารถทำลายพิษได้ หลังรับประทานอาการจะมีมากน้อย เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับประทานเข้าไป ทั้งนี้หากทานเห็ดพิษเข้าไปแนะไม่ควรซื้อยามากินเองหรือไปรักษากับหมอพื้นบ้าน ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล และเล่าประวัติการกินเห็ดทั้งชนิดและปริมาณให้แพทย์ทราบโดยละเอียด เพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น