วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หัวหินสั่งปิด 3 โรงเรียนคุมเข้มโรคมือเท้าปากจ.ประจวบคีรีขันธ์ สั่งปิด โรงเรียน 3 แห่งคุมเข้มโรคมือเท้าปากเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค


น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า ขณะนี้ได้ติดตามตรวจสอบการระบาดของโรคมือเท้าปากในโรงเรียนเขตเทศบาลเมือง หัวหิน หากพบนักเรียนมีอาการเข้าข่ายป่วยเป็นโรคต้องรายงานให้ทราบทันที เบื้องต้นได้สั่งการให้โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสมอโพรง และโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา หลังจากได้รับรายงานว่าพบนักเรียนเข้าข่ายป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก   
และให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งทำความสะอาดโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค พร้อมกับกำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับการรักษาสุขอนามัยในการ ป้องกันโรค

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น