วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อุดรธานีรวมพลังอสม.กำจัดยุงลายพิชิตไข้เลือดออก


อสม. จ.อุดรธานีปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกหลังพบมีการระบาดหนักในหลายอำเภอทำให้จังหวัดพบผู้ป่วยอันดับที่ 20 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ในอันดับที่ 76 ของประเทศ 


นายอิทธิพล ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีเผยว่า เทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ "รวมพลัง อสม. ขจัดภัย กำจัดยุงลาย พิชิตไข้เลือดออก" โดยได้รับเกียรติจากนพ. สัญชัย ปิยะพงษ์กุล สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มาบรรยายพิเศษให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก สาธิตการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สาธิตการใช้เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง
     ด้านนพ. สัญชัย ปิยะพงษ์กุล สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เผยเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกใน จังหวัดอุดรธานี ใน 20 อำเภอ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 561 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อำเภอเมือง 342 ราย กุมภวาปี 84 ราย ศรีธาตุ 17 ราย ประจักษ์ศิลปาคม 8 ราย และอำเภอทุ่งฝน 10 ราย สำหรับจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยอันดับที่ 20 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในอันดับที่ 76 ของประเทศ ส่วนการวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของพื้นที่ และแจ้งพื้นที่ที่ระบาดให้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรค ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด จัดระบบดูแลรักษาผู้ป่วย และเตรียมแพทย์ พยาบาล วัสดุอุปกรณ์ในการรักษา จัดการระบบส่งต่อ เพื่อผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ ไม่เสียชีวิต เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้ เลือดออก และให้มีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และยุงตัวเต็มวัยอย่าง จริงจัง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น