วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ไข้เลือดออกระบาด เชียงใหม่ป่วย 6 พันคน 11 อำเภอพื้นที่สีแดงสถานการณ์ไข้เลือดออกเชียงใหม่น่าห่วงมียอดผู้ป่วยกว่า 6 พันราย ระบุสำหรับระดับความรุนแรงของโรคมีพื้นที่สีแดง หรืออำเภอที่มีผู้ป่วยติดต่อกัน 4 สัปดาห์จำนวน 11 อำเภอ  


ทพ.ดร.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 กรกฎาคม 2556 พบผู้ป่วยแล้วจำนวนกว่า 5,977 คน เป็นคนไทยจำนวน 5,654 คน และต่างชาติ 323 คน โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 คนเป็นคนไทยทั้งหมด  โดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นอย่างมาก  สำหรับระดับความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกของอำเภอต่างๆ ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม-13 กรกฎาคม 2556 นั้น มีพื้นที่สีแดง หรืออำเภอที่มีผู้ป่วยติดต่อกัน 4 สัปดาห์สุดท้ายมีจำนวน 11 อำเภอ คือ อ.เมือง,อ.แม่แตง, อ.แม่ริม, อ.ฝาง, อ.แม่อาย, อ.สันป่าตอง, อ.สันกำแพง, อ.สันทราย,อ.หางดง, อ.สารภี, อ.เวียงแหง ส่วนอีก 14 อำเภอ อยู่ในพื้นที่สีส้มหรืออำเภอที่มีผู้ป่วยใน 4 สัปดาห์แต่ไม่ต่อเนื่องติดต่อกัน ประกอบด้วย อ.จอมทอง,อ.แม่แจ่ม, อ.เชียงดาว, อ.ดอยสะเก็ด, อ.สะเมิง, อ.พร้าว, อ.ฮอด, อ.ดอยเต่า,อ.อมก๋อย, อ.ไชยปราการ, อ.แม่วาง, อ.แม่ออน, อ.ดอยหล่อ และอ.กัลยาณิวัฒนา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น