วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แฉเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลี่ยงโปรโมตทางอ้อมธุรกิจแอลกอฮอล์ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการโปร
โมท องค์กรทางอ้อม  ทำการตลาดโดยการลด แลก แจก แถมและการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ต่างๆ โดยการเจาะลงไปที่เยาวชนที่อายุยังน้อย


ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า 10 ปีที่ผ่านมาภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมหันมารณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ส่งผลให้ยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของภาคธุรกิจลดลง แต่ภาคธุรกิจแอลกอฮอล์ก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการโปรโมทองค์กรควบคู่ไปกับ การจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งกีฬา บันเทิง สิ่งที่น่าเศร้าคือ การเจาะลงไปที่เยาวชนที่อายุยังน้อย ถึงจะไม่ได้กระตุ้นการดื่มในทันที แต่ก็แข่งขันกันแย่งให้เด็กจงรักภักดีต่อตัวแบรนด์ ตัวยี่ห้อ ตัวองค์กร อยากให้ธุรกิจแอลกอฮอล์ตระหนักถึงแก่นแท้ของคำว่าพอเพียง ลดการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์องค์กร แล้วนำเงินเหล่านั้นไปทำประโยชน์ให้กับสังคม เช่น ตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     ด้าน ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเผยเพิ่มเติมว่า เข้าพรรษาเป็นช่วงที่มีการดื่มลดลง ภาคธุรกิจกลัวช่วงเวลานี้จึงพยายามทำการตลาดโดยการลด แลก แจก แถม ตามสถานบันเทิงร้านอาหาร การเน้นใช้สาวเชียร์เบียร์กระตุ้นการดื่ม ที่สำคัญคือการใช้กีฬาฟุตบอลทั้งระดับชาติและระดับโลกมาทำการตลาด ถือเป็นการใช้กีฬาที่เด็กๆ เยาวชน และคนทำงานชื่นชอบมาเป็นเครื่องมือ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น