วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลโรค/ภัยสุขภาพในต่างประเทศที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2556

1. สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012
  ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 ของเวปไซต์องค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 และ www.cdph.ca.gov (อ้างอิงข้อมูลจาก CDC)     เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ถุึง 26 มิถุนายน 2556 มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 จำนวน 77 ราย เสียชีวิต 40 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 51.94 กระจายใน 8 ประเทศ จากข้อมูลพบว่าพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่ติดเชื้อ ได้แก่ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กาตาร์  สหรัฐอาหรับเอมิเรทต์ และจอร์แดน  ส่วนผู้ป่วยจากประเทศสหราชอาณาจักร ตูนิเซีย อิตาลี และฝรั่งเศส ที่มีผู้ป่วยยืนยันในภายหลังพบว่ามีประวัติเดินทางกลับจาก ประเทศซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน  และสหรัฐอาหรับเอมิเรทต์ ภายใน 2สัปดาห์ จากข้อมูลล่าสุดมีรายงานผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ 8 รายในประเทศซาอุดิอาระเบีย (ไม่รวมอีก 1 รายซึ่งเป็นพยาบาลที่ผลตรวจจากserology ได้ผลบวกที่โรงพยาบาลZarqa ประเทศจอร์แดน) เป็นเด็กอายุ 7- 15 ปี ที่เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่ Riyadh และ Eastern Region 4 ราย  ส่วนอีก 4 รายเป็น  HCW ใน Taif  2 ราย และ Riyadh  2 ราย
              จากการประชุม The WHO Regional Office(Eastern Mediterranean)  ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 20- 22 มิถุนายน 2556 เพื่อถกประเด็น collective response plan to counter the threats of novel coronavirus infection to global health   โดยมี Dr Ala Alwan, WHO Regional Director for WHO Eastern Mediterraneanและ Dr Keiji Fukuda, Assistant Director-General for Health Security and Environment เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมให้ความเห็นร่วมกันว่า three main epidemiological patterns of this novel virus มี่ควรสังเกตและให้ความสำคัญ ได้แก่
           
1. Sporadic cases ใน communities  ในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลว่าแหล่งโรค การถ่ายทอดโรคจากแหล่งไปสู่คนเป็นเช่นใด
2. Clusters of infections ใน families พบหลายCluster แต่ละCluster มีกลุ่มผู้ป่วย 2-3 รายชี้ให้เห็นว่ามี Limited transmission person –to –person โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สัมผัสที่มีอาการป่วยมาก่อน
3. Clusters of infections ใน health care facilities  Cluster เหล่านี้จะเกิดจากผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และได้แพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่น(มีโรคประจำตัว)  และHCW    Cluster ใหญ่ที่สุด ได้แก่ Cluster 4 โรงยาบาลใน Eastern Region ของประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่มีผู้ป่วยยืนยัน 25 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 11 ราย เสียชีวิต 19 ราย อัตราปวยตาย ร้อยละ 76 ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้ชาย  มากกว่าร้อยละ 90 มีประวัติป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีHCW ป่วย 2 ราย เป็นแพทย์ 1 ราย และพยาบาลระดับบริหาร 1 ราย  index caseของเหตุการณ์เป็นprobable case  ที่ีอาการของระบบทางเดินหายใจแต่ไม่ได้ตรวจทางห้องปฎิบัติการ แต่ได้แพร่เชื้อพยาบาล และบุตรชาย   และผู้ป่วยอีกราย และผู้ป่วยรายดังกล่าวก็ได้แพร่เชื้อไปยังหน่วยต่างๆ และอีก 3 โรงพยาบาล(ดังรายละเอียดแนบ)

              จากสถานการณ์ต่างๆ องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ทุกประเทศเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วย severe acute respiratory infections (SARI) และทบทวนการเจ็บป่วยที่ผิดปกติ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศแถบตะวันออกกลาง ที่มีอาการ SARI ควรได้รับการตรวจทางห้องปฎิบัติการ สำหรับตัวอย่างหากเป็นไปได้ควรเก็บจาก lower respiratory tracts ด้านแพทย์ควรพิจารณาว่าผู้ป่วย MERS-CoV บางรายอาจจะมี atypical signs and symptoms เช่น มีอาการอุจจาระร่วง ในกลุ่มผู้ป่วยอุจจาระร่วง ในผู้ทีกำลังให้immunocompromised    ส่วนHealth care facilities แนะนำให้ใช้ระบบ systematic implementation of infection prevention and control (IPC)  องค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อแนะนำของการใช้เครื่องตรวจพิเศษในตรวจด่านเข้าออกประเทศ  และจำกัดการเดินทางไปยังประเทศที่มีรายงานผู้ป่วย
2. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์  H7N9
 2.1 China
          ข้อมูลจากสำนักข่าวซินหัว(http://news.xinhuanet.com) และ http://www.cidrap. umn.edu/ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 แจ้งว่าการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9ที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 1 เดือน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 รายจากนครเซี่ยงไฮ้  ผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวมีประวัติป่วยตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ทำให้ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่การระบาดจนถึง 26 มิถุนายน 2556 จำนวน 132 ราย เสียชีวิต 40 ราย(อัตราป่วยตายร้อยละ  30) กระจายใน 8 มณฑล และ 2มหานคร  ดังนี้
Cases
            1. มณฑลAnhui ผู้ป่วย 4 ราย
          2. นคร Beijing  ผู้ป่วย 2 ราย
          3. มณฑล Fujian  ผู้ป่วย 5 ราย
          4. มณฑล Henan ผู้ป่วย 4 ราย
          5. มณฑลHunan  ผู้ป่วย 2 ราย
          6. มณฑลJiangsu ผู้ป่วย  26 ราย
          7. มณฑลJiangxi  ผู้ปวย  6 ราย
           8. มณฑลShandong ผู้ป่วย  2 ราย
           9. นครShanghai ผู้ป่วย 34 ราย
         10. มณฑล Zhejiang ผู้ป่วย 46 ราย
         11. เกาะไต้หวัน ผู้ป่วย 1 ราย
       อย่างไรก็ตามข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2556 แจ้งว่า 7 มณฑล(รวมทั้ง Jiangsu  Zhejiang และ Anhui) ได้สิ้นสุดการตอบโต้สถานการณ์การระบาดแล้ว
        จากข้อมูลของ Eurosurveillance, Volume 18, Issue 26, 27 June 2013 อ้างว่า
จากการศึกษา” CASE-CONTROL STUDY OF RISK FACTORS FOR HUMAN INFECTION WITH INFLUENZA A(H7N9) VIRUS IN JIANGSU PROVINCE, CHINA, 2013” โดยคณะวิจัยของหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนกลางและพื้นที่ พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่สุดของการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A(H7N9) ได้แก่ การสัมผัสสัตว์ปีก หรือนกก่อนป่วย 2 สัปดาห์  สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้อปนเปื้อน และมีประวัติ chronic medical conditions (ยกเว้นhypertension )

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น