วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูล โรคและภัยจากต่างประเทศ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2556

ข้อมูลเชิงระบาดวิทยา(Epidemiological  information) โรคและภัยจากต่างประเทศ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2556 มีดังนี้
1. สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์  2012
            ข้อมูลจากเวปไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศซาอุดิอาระเบีย  องค์การอนามัยโลก และ www.cidrap.umn.edu เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 21 -23 มิถุนายน 2556 มีรายงานผู้ติดเชื้อ(ผู้ป่วย)ยืนยันเพิ่มขึ้น 9 ราย เสียชีวิต 2 ราย ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตทั้งหมดอาศัยในประเทศซาอุดิอาระเบีย  พบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ 6 ราย โดย 4 ใน 6 รายเป็นเด็กอายุ 7- 15 ปี และเป็นcontact case ของผู้ป่วยในจังหวัดริยาร์ด และ the Eastern region    ส่วนอีก 2 รายซึ่งไม่มีอาการเป็นHCW ในthe Eastern region  และ Al-Ahsa    และองค์การอนามัยโลกแจ้งว่าHCW จำนวน 3 รายของจังหวัด Taif ใกล้กับMecca  ที่รายงานก่อนนั้น พบว่า 2 รายเป็น ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ  นอกจากนั้น Mark Pallansch, PhD, director of the CDC's Division of Viral Diseases ได้เปิดเผยผลการสอบสวนกรณีการระบาดในประเทศจอร์แดนเพิ่มเติมว่าหลังมีการตรวจ serologic (antibody)  ในกลุ่มผู้ที่เคยป่วยในClusterในโรงพยาบาลZarqa เมื่อเดือนเมษายน 2555 และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน124 ราย พบผลบวกต่อเชื้อMERS-CoV จำนวน 8 ราย โดย 6 รายพบในกลุ่มผู้เคยป่วย และ 2รายใหม่เป็นHCW 1  รายและ ญาติผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย   HCW รายใหม่นี้เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ทำให้มี asymptomatic MERS cases ทั้งหมด  9 ราย  โดยเป็น HCW  5 ราย   นอกจากนั้นมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ที่มีอาการอีก  3 ราย จากจังหวัดริยาร์ด 1 ราย  Eastern region 2 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 2 รายมาจาก Eastern region ทั้ง 2 ราย ทำให้ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ถึง 24 มิถุนายน 2556 มีรายงานผู้ป่วย(รวมผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ)  จำนวน  77 ราย เสียชีวิต 40 ราย จำแนกการกระจายตามประเทศภูมิลำเนาผู้ป่วย ดังนี้
1. ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผู้ป่วยยืนยัน 62 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 12 ราย เสียชีวิต 34 ราย กระจายในจังหวัด 8 จังหวัด ได้แก่ Hafar Al-batim, Dammam, Al-Qassim, Riyadh, Al-Ahsa, Taif , Wadi Aldwases  และBisha
2. ประเทศกาตาร์ ผู้ป่วย 2 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
3. ประเทศจอร์แดน ผู้ป่วยติดเชื้อ 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย( มีรายงานการศึกษาของCDC และกระทรวงสาธารณสุข ประเทศจอร์แดนโดยการตรวจ serologic (antibody) ของผู้เกี่ยวข้อง 124 ราย พบผลบวก 8 ราย)
4. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรทต์  ผู้ป่วย 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย
5. ประเทศฝรั่งเศส ผู้ป่วย 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
6. ประเทศอิตาลี  ผู้ป่วย 3 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
7. ประเทศตูนิเซีย ผู้ป่วย 2 ราย  ผู้ป่วยเข้าข่าย 1 รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
8. ประเทศสหราชอาณาจักร ผู้ป่วย 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย
       และจากเวปไซต์  www.emro.who.int/press-releases/2013/corona-virus-detection-control.html อ้างว่า     Ala Alwan, MD, EMRO director       เปิดเผยผลการประชุมเกี่ยวกับMERS-CoV ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ระหว่าง วันที่ 20- 22 มิถุนายน 2556 ซึงมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศในประเทศแถบ Middle East  North Africa และ Europe เข้าร่วมประชุม มีมติว่าให้แต่ละประเทศรายงานผู้ป่วยรายบุคคลอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลสมบูรณ์ เช่น ประวัติการสัมผัส อาการ การดุแลรักษา และoutcome   และให้ดำเนินการใน 7 key areas  ได้แก่  surveillance, mass gatherings preparation, clinical management of cases, laboratory diagnostics, infection control, communications, และ International Health Regulation (2005) reporting
2. สถานการณ์โรคไข้หวัดนก(H5N1)ในคน
   2.1 Indonesia
         The Directorate General of Disease Control and Environmental Health กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย เปิดเผยว่าพบผู้ป่วยยืนยันและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนก 1 ราย เป็นเด็กชาย อายุ 2 ปี 6  เดือน อาศัยที่ Jakamulya South Bekasi, Bekasi, จังหวัดWest Java  วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เริ่มมีอาการไข้ ญาตินำไปรับการรักษาในคลินิกแพทย์  อาการไม่ดีขึ้นจึงนำส่งเข้ารับการรักษาที่ RSHG วันที่ 18 มิถุนายน 2556 มีไข้สูง ไอ หายใจหอบ จึงส่งตัวเข้ารักษาต่อที่ตึก ICU    RSHB RSHG  วันที่ 19  มิถุนายน 2556 ส่งต่อ the RSPP RSHB Jakarta  และเสียชีวิตในวันเดียวกัน จากผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการที่the Center for Biomedical and Health Technology Association, Balitbangkes Strathmore University ได้ผลบวก
3. สถานการณ์โรคไข้หวัดนก avian influenza A(H6N1)ในคน
3.1 Taiwan,China
      The Centre for Health Protection (CHP) of the Department of Health (DH) เปิดเผยในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ว่าได้รับแจ้งจาก health authority of Taiwan ว่าพบผู้ป่วย avian influenza A(H6N1)  1 ราย ผู้ป่วยเป็นเพศหญิงอายุ 20 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 มีอาการไข้ ไอ ปวดศรีษะ และปวดกล้ามเนื้อ  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไข้ หายใจหอบ chest X-ray พบ mild pneumonia   วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 อาการเป็นปกติแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน  เชื้อ Avian influenza A(H6N1) virus แยกได้จากrespiratory specimen ของผู้ป่วย จากการสอบสวนโรคผู้ไม่มีประวัติเดินทางหรือสัมผัสสัตว์ปีก  ผู้สัมผัส 36 ราย มี 4 รายที่มาอาการ influenza-like illnesses จากการตรวจไม่พบเชื้อเชื้อ Avian influenza A(H6N1) virus   avian influenza A(H6N1) virus เป็น low pathogenic avian influenza virus ส่วนใหญ่พบในสัตว์ปีก ผู้ป่วยรายนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยรายแรกของโลก
4. สถานการณ์โรคไข้หวัดนก(H5N1)ในสัตว์ปีก
   4.1  Egypt
 
       The Directorate of Veterinary Medicine เมือง Luxor เปิดเผยว่า พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก(H5N1)ในสัตว์ปีก ใน village of Qurna west of the province
ผลการตรวจยืนยันที่กรุงไคโรได้ผลบวก
5. สถานการณ์โรคไข้หวัดนก(H7N7)ในสัตว์ปีก
    5.1 Germany
           วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 พบการระบาดเชื้อ Low pathogenic avian influenza virus (H7N7)ในสัตว์ปีก ที่ฟาร์มแห่งหนึ่ง ในเขตHerzlake, Emsland, NIEDERSACHSEN ประเทศเยอรมัน มีสัตว์ปีกติดเชื้อ 400 ตัว และถูกทำลาย  13406 ตัว
      
6. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H7N9
   6.1 China
       Professor Gabriel Leung, director of the university's Public Health Research Centre ของ University of Hong Kong เปิดเผยว่าอัตราป่วยตายของผู้ป่วยติดเชื้อ H7N9 ของประเทศจีน ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในช่วงที่มีการระบาดระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์ 2556- พฤษภาคม 2556   สูงถึงร้อยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วย swine flu ที่มีการระบาดใน ปี 2552 ซึ่งมี อัตราป่วยตายเพียง ร้อยละ 5 – 20  และอัตราป่วยตายร้อยละ 65 ในผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกของประเทศ
       นอกจากนั้น ทีมนักวิจัยของ Shanghai's Tongji University and The Pennsylvania State Universityได้เปิดเผยผลการวิจัยว่า  ผลการวิเคราะหฺ์ geneticของ novel H7N9 virus ที่มีการระบาดในปี 2556 พบว่า multiple reassortments with different H9N2 lineages ที่เกิดขึ้น เป็นสัญญาณว่าไวรัสนี้สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะสมกับhost หรือสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว
        ถึงแม้ว่าไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เกือบ 1 เดือน หากรูปแบบการระบาดคล้ายคลึงกับH5N1 ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เชื้อนี้จะกลับระบาดอีกครั้ง ในช่วงที่มีอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในยังคงเป็นเพศชาย สูงอายุ และมีอาชีพสัมผัสสัตว์ปีก หรือตลาดค้าขายสัตว์ปีกของประเทศจีน

7. สถานการณ์ New Cyclovirus
  7.1 Vietnam
      จากเวปไซต์ http://mbio.asm.org/content/4/3/e00231-13อ้างว่าทีมนักวิจัย ของ Oxford University Clinical Research Unit, Wellcome Trust South East Asia Major Overseas Programme และ the Academic Medical Center, University of Amsterdam  เปิดเผยว่า  ตรวจพบ full genome of a novel cyclovirus (tentatively named cyclovirus-Vietnam [CyCV-VN])ในตัวอย่างน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยชาวเวียดนามที่มีีอาการ Acute central nervous system (CNS) infections ไม่ทราบสาเหตุ  นอกจากนั้นมีรายงานตรวจพบ ร้อยละ4  of 642 ของตัวอย่างน้าไขสันหลัง จากผู้ป่วยชาวเวียดนามที่สงสัยป่วยด้วย CNS infections
          
        นอกจากนั้นทีมนักวิจัยของ Erasmus MC in Rotterdam ได้ทำการศึกษาสาเหตุของโรคอัมพาตในผู้ป่วยของ Malawi, southeast Africa จากการตรวจหาไวรัสจากตัวอย่าง blood serum และ ตัวอย่างน้ำไขสันหลัง ของผู้ป่วย 12 รายที่มีอาการอัมพาตอย่างฉับพลันในระหว่างปี 2553 – 2554 พบเชื้อ a new cyclovirus และได้ตรวจในผู้ป่วยอัมพาต  58 ราย พบเชื้อร้อยละ 15 ใน ตัวอย่าง serum 54 ตัวอย่าง และ ร้อยละ 10 ของ ตัวอย่างน้ำไขสันหลัง 41 ตัวอย่าง ซึ่งได้อ้างใน paper published online Emerging Infectious Diseases.ในสัปดาห์ปลายเดือนมิถุนายน 2556


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น