วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กระทรวงสาธารณสุข แนะ นอกจาก 5 ป. 1 ข. ช่วยป้องกันไข้เลือดออก ต้องเพิ่มอีก 1 ท. คือ ทายากันยุง เพื่อป้องกันยุงกัด     นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า ได้สั่งการให้ใช้มาตรการที่เข้มข้นในการตรวจสแกนไข้เลือดออกอย่างละเอียด เป็นรายหมู่บ้าน ทั้งในชุมชนต่างด้าวหรือพื้นที่ชายแดน เพื่อเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้หมดสิ้นและเร่งนำผู้ป่วยไข้ เลือดออกเข้าสู่กระบวนการรักษา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งตั้ง"จุดตรวจผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก" หรือ"เด็งกี่คอนเนอร์ (Dengue Corner)"ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยเป็นไข้เลือด ออกอย่างละเอียด รวดเร็วและรัดกุม เพราะการต่อสู้กับโรคไข้เลือดออกที่แพร่ระบาดอยู่ขณะนี้
      ด้าน ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยเพิ่มเติมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกว่า ขณะนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 ก.ค. 2556 ทั่วประเทศ มีผู้ป่วยสะสม 73,902 ราย เสียชีวิต 73 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุ15-24 ปี และเมื่อนับรวมแล้วผู้ป่วยจะอยู่ในกลุ่มนักเรียนกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด  พร้อมแนะการป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นไข้เลือดออกวิธีที่ดีที่สุด นอกจากมาตรการ 5ป. 1 ข. ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แล้วขอให้เพิ่มอีก 1 ท.คือ"ทายากันยุง" เพราะการทายากันยุงจะออกฤทธิ์ได้ ตั้งแต่ 6-8 ชั่วโมง นอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงที่มีเชื้อไข้เลือดออกมากัดเราแล้ว ยังป้องกันไม่ให้ยุงไปกัดคนที่มีเชื้อไข้เลือดออกแล้วไปกัดคนอื่นต่อ ซึ่งจะเป็นการแพร่เชื้อไข้เลือดออกได้อีกทาง ที่สำคัญขอแนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่นำบุตรหลานไปฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนออกจากบ้านขอให้ทายากันยุง ให้บุตรหลาน เพื่อป้องกันการโดนยุงกัด การทายากันยุงให้เด็กๆ จะได้ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อีกวิธีหนึ่ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น