วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สถานการณ์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2556

สถานการณ์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา  โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2556 มีดังนี้
1.สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012
        ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2555 ถึง 10 มิถุนายน 2556 มีผู้ป่วย(ยืนยัน) 55 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย(probable)  14 ราย เสียชีวิต  31 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ  56.36 กระจายใน 8 ประเทศ ดังนี้
1.1             ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ผู้ป่วยยืนยัน  40 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 1 ราย เสียชีวิต 25 ราย
1.2             ประเทศจอร์แดน ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 11 ราย เสียชีวิต 2 ราย
1.3             ประเทศกาตาร์ ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
1.4             ประเทศตูนีเซีย ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 1 ราย
1.5             ประเทศสหราชอาณาจักร  ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย
1.6             ประเทศฝรั่งเศส ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
1.7             ประเทศอิตาลี ผู้ป่วยยืนยัน  3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
1.8             ประเทศอาหรับเอมิเรตส์  ผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย

       ผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุ ตั้งแต่ 2 ปี 94 ปี median age 56 ปี อัตราป่วยต่อหญิง เท่ากับ 2.6 ต่อ 1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุมากกว่า 24 ปี (ร้อยละ 96.36 ) ยกเว้นผู้ป่วยอายุ  2 ปี 1 ราย และ อายุ 14 ปี 1 ราย พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 75 ในประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นชาย ซึ่งส่วนใหญ่มีประวัติเป็นโรคเรื้อรังตั้งแต่ 1 โรค ขึ้นไป จากการศึกษาผู้ป่วยในประเทศฝรั่งเศสพบว่าระยะฟักตัว 9-12 วัน   ผู้ป่วยร้อยละ 100 มีอาการของระบบทางเดินหายใจ โดยส่วนใหญ่มี severe acute respiratory disease นอกจากนั้นหลายรายมีอาการของระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ถ่ายเหลว  หรือไตวายร่วมด้วย     แหล่งรังโรค การถ่ายทอดเชื้อมายังคน ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน
       ประเด็นปัจจัยเสี่ยง พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีประวัติป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 1 โรคขึ้นไป หรือ กำลังให้เคมีบำบัด สูบบุหรี่จัดหรือสูบบุหรี่มานาน  ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน Arabian Peninsula  region เช่น ประเทศซาอุดิอาระบีย กาตาร์ จอร์แดน อาหรับเอมิเรตส์   ส่วนผู้ป่วยในประเทศอื่นๆที่เหลือทั้งหมดมีประวัติเดินทางไปอย่างน้อย 1 ใน 4 ประเทศข้างต้นก่อนป่วยภายใน 14 วัน  ด้าน human-to-human transmission ของ MERS-CoV พบว่ามี Limited local transmission not human exposure  โดยพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน( Cluster )ทั้งหมด  8 Cluster 42 ราย รายงานจากประเทศฝรั่งเศส อิตาลี จอร์แดน ซาอุดิอาระเบีย ตูนีเซีย และสหราชอาณาจักร  ทั้งในกลุ่ม close contacts  Family และ health-care settings    Clusterใหญ่ที่สุด คือ Clusterในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด AL-Ahsa โดยพบผู้ป่วย 25 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งมีการระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน 2556  คาดว่าน่าจะเป็น nosocomial transmission ใน hospital setting ในประเทศซาอุดิอาระเบีย
          เมื่อพิจารณารูปแบบระบาดวิทยาของการเกิดระบาดเป็นกลุ่มก้อน(Cluster) พบว่า

         รูปแบบที่ 1 sporadic cases ในชุมชน ที่พบหลายเมือง ของประเทศต่างๆ
         รูปแบบที่ 2  clusters ในครอบครัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามี person-to-person transmission  แต่อยู่ในวงไม่กว้าง โดยเฉพาะผู้อยู่ในครอบครัว หรือผู้สัมผัสมีประวัติป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หรือให้เคมีบำบัด
      รูปแบบที่ 3 clusters ในhealth care  setting  ซึ่งพบในประเทศจอร์แดน ฝรั่งเศส และซาอุดิอาระเบีย ซึ่งอาจจะแสดงให้เห็นว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากผู้ติดเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่นๆ(ที่มีโรคเรื้อรัง) ภายใน health care  setting  นั้นๆ

     จะเห็นได้ว่ารายงานการเกิด clusters ในhealth care  setting โดยเฉพาะ มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อร่วมด้วยในประเทศซาอุดิอาระเบีย แม้จะมีเพียง 1 หรือ 2 เหตุการณ์ซึ่งน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงที่สูงมากมาก     ขณะนี้ทั่วโลกให้ความสนใจโรคนี้มาก เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะมีการระบาดทั่วโลก เนื่องจากการสามารถแพร่ระบาดไปจากประเทศที่เป็นแหล่งแพร่โรคไปยังนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก


    ดังนั้นการวินิจฉัยโรคดังกล่าวในกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวมรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุในกลุ่มนักท่องเที่ยว หรืออื่นๆที่เดินมาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง และบุคลากรทางการแพทย์ โดยการตรวจยืนยันเชื้อ MERS-CoV ซึ่งใช้ polymerase chain reaction จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถตรวจจับการระบาดได้ ก่อนที่จะเกิดระบาดในสถานพยาบาล และชุมชนต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น