วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สถานการณ์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา (Epidemiological information) โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่2012 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

สถานการณ์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา (Epidemiological information) โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่2012 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีดังนี้

1.     Tunisia
                องค์การอนามัยโลกแจ้งว่า  ประเทศตูนิเซีย มีรายงาน probable case  1 ราย และผู้ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย (ครอบครัวเดียวกัน)โดย probable case   เป็นบิดา อายุ 66 ปี เริ่มป่วยวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 หลังกลับจากประเทศกาตาร์ และซาอุดิอาระเบีย
(pilgrimage to Mecca)ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในcoastal Tunisian city of Monastir ด้วย acute respiratory disease และเสียชีวิต 10  พฤษภาคม 2556 จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ nCoV.   ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน เคยรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ coastal Tunisian city of Monastirมาก่อน    สำหรับผู้ยืนยันติดเชื้อเป็นบุตรสาวอายุ 35 ปีและบุตรชายอายุ 34 ปี ที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ มีอาการเพียง mild respiratory illness ปัจจุบันหายเป็นปกติ
      2. Saudi Arabia
           The Ministry of Health  ประเทศซาอุดิอาระเบีย แจ้งบนwebsite ว่ามีชาวต่างชาติเสียชีวิตการติดเชื้อ novel Coronavirus 1 รายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดal-Qassim  ซึ่งตอนกลางของประเทศ ผู้ติดเชื้อรายนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการ severe acute respiratory syndrome ไม่นานและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 และก่อนหน้านั้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ได้แจ้งทาง website ว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ novel Coronavirusเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ในกรณีโรงพยาบาลในAlhassa [Al-Hasa or Al-Ahsa](Al Moosa General Hospital in Hofuf) แต่ไม่ได้แจ้งรายละเอียด ทำให้ Clusterที่เป็น Hospital setting นี้ มีรายงานผู้ยืนยันติดเชื้อ 22  ราย เสียชีวิต 10 ราย อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจ้งเพิ่มเติมว่า Al Moosa General Hospital in Hofuf ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มา 5 วัน
           ทำให้ประเทศซาอุดิอาระเบียมีรายงานผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ถึง 23 พฤษภาคม 2556 จำนวน 32 ราย เสียชีวิต 17 ราย (อัตราป่วยตายร้อยละ 53.12) และทั่วโลกมีรายงานสะสมผู้ยืนยันติดเชื้อ 44 ราย เสียชีวิต 23 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 52.27  กระจายในประเทศที่ผู้ยืนยันติดเชื้อมึภูมิลำเนาอยู่ ดังนี้

                              1. ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผู้ยืนยันติดเชื้อ 32 ราย เสียชีวิต 17 ราย
2. ประเทศจอร์แดน ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย
3. ประเทศกาตาร์ ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
4. ประเทศสหราชอาณาจักร ผู้ยืนยันติดเชื้อ 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย
5. ประเทศ United Arab Emirates ผู้ยืนยันติดเชื้อ 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย
6. ประเทศฝรั่งเศส ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
7. ประเทศตูนิเซีย ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย  Probable case 1 ราย


         นอกจากนั้นจาก Eastern Mediterranean Health Journal, ที่ตีพิมพ์โดย WHO's Regional Office for the Eastern Mediterranean ได้เปิดเผยเพิ่มเติมกรณี the Jordanian case cluster ใน public hospital in Zarqa ว่า การเกิดระบาดของ the emergence of MERS-CoV ในเดือนเมษายน 2555 นั้น มีผู้ยืนยันติดเชื้อ จำนวน 2 ราย และ probable cases จำนวน 11 ราย เสียชีวิต 2 ราย   โดย 10 ราย เป็น healthcare workers (HCWs) และ 2 ราย อยู่ใน family contactsของผู้ป่วย  จากการสอบสวนพบว่าการระบาดมี 2 phase ได้แก่
               phaseที่ 1 พบผู้ป่วย 4 คนที่มีวันเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึง 2 เมษายน 2555     และเป็นphase ซึ่งพบผู้ยืนยันติดเชื้อและเสียชีวิตทั้ง2 ราย
              phaseที่ 2 พบผู้ปวย  9 ราย ที่มีวันเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555 ถึง 26 เมษายน 2556  ทั้ง 9 ราย เป็น probable
                   การระบาดในครั้งนั้นพบผู้ป่วยเป็นหญิงเพียง 3 ราย    median age  33 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับ median age 56  ปีของ Saudi case cluster.
          จากการสอบสวนพบว่าระยะฟักตัวไม่เกิน 10 วัน  ประเด็นเห็นชัดเจนคือ likelihood of nosocomial transmission of nCoV infection in a health-care setting   และมากว่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ของ person-to-person infection แต่ไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า sustained person-to-person transmission of nCoV [novel coronavirus] ใน clusterนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น