วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สถานการณ์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา(Epidemiological Information)ของโรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

สถานการณ์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา(Epidemiological Information)ของโรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012  ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 มี ดังนี้
1.     Tunisia
      Noureddine Achour, director of the National Observatory for New and Emerging Diseases และกระทรวงสาธารณสุข ประเทศตูนิเซีย เปิดเผยว่า มีผู้ติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012(SARS-like coronavirus หรือ the Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) ) ในประเทศตูนิเซีย 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยทั้ง 3 รายอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
        ผู้ติดเชื้อรายแรก(Index case) เป็นชายอายุ 66 ปี มีประวัติเดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย(pilgrimage to Mecca, Saudi Arabia) และกาตาร์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 และมีประวัติเป็นโรคเบาหวาน เคยรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ coastal Tunisian city of Monastirมาก่อน     เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  ด้วยอาการ  "acute respiratory condition"ในโรงพยาบาลในcoastal Tunisian city of Monastir
        ผู้ติดเชื้อรายที่ 2  หญิงอายุ 35 ปี เป็นบุตรสาวรายแรก และร่วมเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบีย(pilgrimage to Mecca, Saudi Arabia) และกาตาร์ กับผู้ติดเชื้อรายแรก เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ปัจจุบันหายเป็นปกติ
       ผู้ติดเชื้อรายที่ 3 ชาย อายุ 34 ปี   เป็นบุตรชายผู้ติดเชื้อรายแรก ไม่มีอาการป่วย แต่ตรวจพบเชื้อดังกล่าว

2.     Saudi Arabia
     องค์การอนามัยโลก แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุข ประเทศซาอุดิอาระเบีย แจ้งว่ามีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศเพิ่มขึ้น 1 ราย ผู้ติดเชื้อรายล่าสุดเป็นหญิงอายุ 81 ปี เคยรับการรักษาใน โรงพยาบาลในAlhassa [Al-Hasa or Al-Ahsa](Al Moosa General Hospital in Hofuf)ในระหว่างวันที่ 8 ถึง 28 เมษายน 2556 มีประวัติ multiple coexisting medical conditions ปัจจุบันอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤติ 
            ภาพรวม Cluster ใน โรงพยาบาลในAlhassa [Al-Hasa or Al-Ahsa](Al Moosa General Hospital in Hofuf)มีรายงานผู้ติดเชื้อเป็น 22 ราย เสียชีวิต 9 ราย
          
            ทำให้ตั้งแต่เริ่มมีรายงานผู้ติดเชื้อมีผู้ติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012(SARS-like coronavirus หรือ the Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) )ในเดือนกันยายน 2555 ถึง 22 พฤษภาคม 2556 มีผู้ติดเชื้อ 44 ราย เสียชีวิต 22 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ  50 กระจายในประเทศต่างๆ ดังนี้
1.     ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผู้ยืนยันติดเชื้อ 31 ราย  เสียชีวิต 15 ราย
2.     ประเทศจอร์แดน ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย  เสียชีวิต 2 ราย
3.     ประเทศกาตาร์ ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย  ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
4.     ประเทศสหราชอาณาจักร ผู้ยืนยันติดเชื้อ 3 ราย  เสียชีวิต 2 ราย
5.     ประเทศ United Arab Emirates ผู้ยืนยันติดเชื้อ 1 ราย  เสียชีวิต 1 ราย
6.     ประเทศฝรั่งเศส ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย  ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
7.     ประเทศตูนิเซีย ผู้ยืนยันติดเชื้อ 3  ราย   ผู้เสียชีวิต 1 ราย

 พบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อาศัยในประเทศแถบตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบียถึงร้อยละ 70.45       ผู้ติดเชื้อทั้งหมด เป็นเพศชาย ร้อยละ 76.74 หญิง ร้อยละ 23.26 (Missing 1 ราย)  ผู้ติดเชื้อ(รวมผู้เสียชีวิต) มีอายุตั้งแต่ 24 ถึง 94 ปี อายุเฉลี่ย 54 ปี median 56 ปี  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไป (ร้อยละ 34.09 ) และมีโรคประจำตัว นอกนั้นพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน(Cluster) ทั้งในครอบครัว  Close contact   Hospital setting  เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ Hospital setting ในโรงพยาบาลในAlhassa [Al-Hasa or Al-Ahsa](Al Moosa General Hospital in Hofuf) ประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่พบผู้ติดเชื้อ 22 ราย เสียชีวิต 9 ราย  นอกจากนั้นยังพบว่าHealth care workerในโรงพยาบาลแห่งนี้ติดเชื้อดังกล่าว 2 ราย(ปัจจุบันยังรับการรักษาในโรงพยาบาล)
 สำหรับประเทศไทยแม้จะไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อนี้ แต่ได้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีอาการปอดบวมรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น