วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลด้านระบาดวิทยา(Epidemiological Information) ของ โรคไข้หวัดนกH7N9 H5N1 และอื่นๆ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

สถานการณ์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา(Epidemiological Information) ของ โรคไข้หวัดนกH7N9 H5N1 และอื่นๆ วันที่  20 พฤษภาคม 2556 มีดังนี้

1.     สถานการณ์โรคไข้หวัดนกH7N9

1.1    China


         National Health and Family Planning Commission  ประเทศจีน แจ้งต่อองค์การอนามัยโลกว่า ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นมาไม่มีรายงานผู้ยืนยันติดเชื้อรายใหม่จากโรคไข้หวัดนกH7N9  มีเพียงรายงานผู้ยืนยันเสียชีวิตจำนวน 4 ราย(ผู้ติดเชื้อรายเก่า)  ทำให้รายงานผู้ติดเชื้อ สะสมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึงปัจจุบัน มีจำนวน 131 ราย  เสียชีวิต 36 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 27.48 มีจำนวนผู้ได้รับการจำหน่ายจากโรงพยาบาล 57 ราย กระจายเทศบาลนคร และมณฑลต่างๆ ดังนี้
1.     ปักกิ่ง  ผู้ยืนยันติดเชื้อจำนวน 1 ราย
2.     เซี่ยงไฮ้ ผู้ยืนยันติดเชื้อจำนวน 33 ราย
3.     มณฑลอานฮุย ผู้ยืนยันติดเชื้อจำนวน 4 ราย
4.     มณฑลฝูเจี้ยน ผู้ยืนยันติดเชื้อจำนวน 5 ราย
5.     มณฑลเหอหนาน ผู้ยืนยันติดเชื้อจำนวน 4 ราย
6.     มณฑลหูหนาน ผู้ยืนยันติดเชื้อจำนวน 2ราย
7.     มณฑลเจียงซู ผู้ยืนยันติดเชื้อจำนวน 27 ราย
8.     มณฑลเจียงซี  ผู้ยืนยันติดเชื้อจำนวน 6  ราย
9.     มณฑลซานตง ผู้ยืนยันติดเชื้อจำนวน 2  ราย
10. มณฑลเจ้อเจียง ผู้ยืนยันติดเชื้อ 46 ราย
11. ไต้หวัน ผู้ยืนยันติดเชื้อ 1  ราย
(เนื่องจากรายละเอียดผู้เสียชีวิตมีไม่ครบทั้ง 36 ราย จึงไม่สามารถแยกเป็นรายพื้นที่ได้)
      
        ผู้ยืนยันติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย      นอกจากนั้นผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชายเช่นเดียวกัน  เมื่อพิจารณาด้านอายุ( 2- 89 ปี)พบว่า อายุเฉลี่ย 57 ปี Median 60 ปี  ผู้ติดเชื้อรวมทั้งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี มากกว่าร้อยละ 60

         จากการศึกษาพบว่าระยะฟักตัวของโรคอยู่ระหว่าง 3 8 วัน (เฉลี่ย 5.8 วัน) อาการที่พบส่วนใหญ่พบว่ามีอาการไข้ ไอ อ่อนเพลีย หนาวสั่น หายใจหอบ  และมีอาการของ viral pneumonia
         ด้านปัจจัยเสี่ยง แม้จะมีข้อมูลหลายแหล่งระบว่ามีผู้ยืนยันติดเชื้อเพียงร้อยละ 40 ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกก่อนป่วย แต่จากการศึกษา เรื่องEpidemiological link between exposure to poultry and all influenza A(H7N9) confirmed cases in Huzhou city, China, March to May 2013 ของคณะผู้วิจัยในพื้นที่ของประเทศจีน โดย J Han และคณะ ที่ศึกษาผู้ติดเชื้อในเขต Huzhou มณฑลเจ้อเจียง ทั้งหมด 12 รายพบว่า มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีก หรือตลาดค้าขายสัตว์ปีก โดยตรง นอกจากนั้นทีมนักวิจัยได้เก็บตัวอย่างจากสัตว์ปีกในหลายพื้นที่พบว่ามีการติดเชื้อในคนก็พบเชื้อดังกล่าวในสัตว์ปีกเช่นกัน

ผลการตรวจเชื้อจากผู้สัมผัสไม่พบเชื้อH7N9 ชี้ให้เห็นว่า poultry exposure และ A(H7N9) virus infectionมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ของการติดเชือ นอกจากนั้นแล้วในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556  Guangzhou City Agricultural Division มณฑลกวางตุ้งได้เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกที่ขายใน Fuli market, Licheng, Zengcheng City พบว่า ไก่ 1 ตัวอย่างพบเชื้อ avian influenza serotype H7ซึ่งภาครัฐได้ปิดตลาดดังกล่าว และฆ่าสัตว์ปีกมากกว่า 9500 ตัวในตลาด อย่างไรก็ตามมณฑลกวางตุ้งยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อH7N9

2. สถานการณ์โรคไข้หวัดนก H5N1 ในสัตว์ปีก

       2.1 China
     Ministry of Agriculture ประเทศจีนเปิดเผยว่าไก่ 35 ตัว ของหมู่บ้าน ในเขตMainling County of Nyingchi Prefecture Tibet  มีอาการคล้ายไข้หวัดนกและตาย จากผลตรวจของ The National Avian Influenza Reference Laboratory  ได้ผลพบเชื้อH5N1 จึงได้ฆ่าไก่ในฟาร์มดังกล่าว 372 ตัว
     
       2.2 Nepal
      
    The Directorate of Animal Health (DoAH)  เปิดเผยว่า ตรวจพบเชื้อ  avian flu (H5N1)  ในฟาร์มสัตว์ปีกของ Bhim Prasad  ที่ตังในเขตLamichhane of Kirtipur -1 Tyanglaphant, Kathmandu เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556  จึงได้มอบให้ A rapid response team ฆ่าไก่ในฟาร์มดังกล่าว 200 ตัว  และก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556   มีการฆ่าไก่จำนวน 1465 ตัว ในฟาร์มของ Amar เขต Karki of Mulpani-3, Kathmandu หลังจากมีการตรวจพบเชื้อbird flu viru  นอกจากนั้นในไก่ของ Lamichhaneซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็มีการตรวจพบเชื้อดังกล่าวเช่นกัน

     2.3 Korea (Dem. People's Rep.)
        วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ตรวจพบเชื้อ H5N1(Highly pathogenic avian influenza virus)ในเป็ดในเขต Tudan Duck Factory, P'YONGYANG-SI  หลังจากเริ่มมีการระบาดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2556  ทำให้ต้องฆ่าเป็ดจำนวน 164,000 ตัวในโรงงานดังกล่าว


3.สถานการณ์โรคไข้หวัดนก H7N7ในสัตว์ปีก
    3.1  Germany
         ตรวจพบเชื้อ H7N7 (Low pathogenic avian influenza virus)ในเขต NIEDERSACHSEN ( Langförden, Vechta ) ประเทศเยอรมันนี ซึ่งเริ่มระบาดตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 มีสัตว์ปีกติดเชื้อ 10 ตัว  และถูกทำลาย 13000 ตัว
4. สถานการณ์โรคไข้หวัดนก H7N3 ในสัตว์ปีก

   4.1 Mexico

        ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556  ถึง 1 พฤษภาคม 2556 พบการระบาดของเชื้อ H7N3(Highly pathogenic avian influenza virus) ในจังหวัด JALISCO   GUANAJUATO และ PUEBLA จำนวน  5 เหตุการณ์ พบสัตว์ติดเชื้อ 75011 ตัว ตาย 40010 ตัว และถูกทำลาย 850,005 ตัว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น