วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สถานการณ์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา( Epidemiological information)ในต่างประเทศ ที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2556

สถานการณ์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา(  Epidemiological information)ในต่างประเทศ ที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2556 มี ดังนี้
1. สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012
จากแหล่งข้อมูลเวปไซต์ขององค์การอนามัยโลก CDC  กระทรวงสาธารณสุข ประเทศซาอุดิอาระเบีย  และแหล่งอื่นๆ สรุปรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ถึง 16 มิถุนายน 2556 ผู้ป่วยยืนยัน 64 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 13 ราย และเสียชีวิต 36 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 56.25  กระจายในประเทศต่างๆ ดังนี้
 1. ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผู้ป่วยยืนยัน 49 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 1 ราย เสียชีวิต 36 ราย(ข้อมูลล่าสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2556 มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย ที่Eastern Region 1 ราย  เมืองริยาร์ด 1 ราย และ เจดดาห์ 1 ราย  เสียชีวิต 4 ราย โดยมีรายงานจากเขต Taif ในเมืองเมกกะ 2 ราย  และ Eastern Region 2 ราย
 2. ประเทศกาตาร์ ผู้ป่วยยืนยัน 2 รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
 3. ประเทศจอร์แดน ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 11 ราย ผู้เสียชีวิต 2 ราย
 4. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ผู้ป่วยยืนยัน1 ราย  ผู้เสียชีวิต 1 ราย
 5. ประเทศสหราชอาณาจักร ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย  ผู้เสียชีวิต 2 ราย
 6. ประเทศอิตาลี   ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย  ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
 7. ประเทศฝรั่งเศส ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
 8. ประเทศตูนิเซีย ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 1 ราย
        พบว่าผู้ป่วยมากกว่า 2 ใน 3 เป็น เพศชาย โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบียมีผู้ป่วยเป็นเพศชาย ร้อยละ 75  อายุตั้งแต่ 2- 94 ปี  ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป มีประวัติป่วยด้วยโรคเรื้อรังมาก่อนตั้งแต่ 1 โรค ขึ้นไป ได้แก่โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด  หัวใจ กำลังรับเคมีบำบัด ผ่าตัดเปลี่ยนไต สูบบุหรี่มานานหรือสูบบุหรี่จัด   ด้านอาการพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 100 มีอาการด้านระบบทางเดินหายใจ  นอกจากนั้นยังมีอาการไตวาย  ระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง อุจจาระเหลว     ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปอดบวมรุนแรง มีเพียง 3 รายที่พบว่ามีอาการเล็กน้อย จากการศึกษาในบางประเทศพบว่าระยะฟักตัว 9-12 วัน การเก็บตัวอย่างผู้ป่วย มีการเก็บตัวอย่างจากLower respiration specimens ( sputum ,bronchoalveolar lavage ,endotracheal) เป็นลำดับต้น เพื่อตรวจโดยreal time reverse transcription polymerase chain reaction( RT-PCR)
          ปัจจัยเสี่ยงด้านการสัมผัสสัตว์ พบว่าไม่มีข้อมูลบ่งชีชัดเจนว่าผู้ป่วยไปสัมผัสสัตว์ชนิดใดก่อนป่วย  มีเพียง 1 ราย ที่ประวัติสัมผัสอูฐป่วยก่อนมีอาการ    จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อาศัย หรือมีประวัติเดินทางไปยังประเทศในเขต The Arabian Peninsula โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ อาหรับเอมิเรตส์ และจอร์แดน ก่อนป่วยภายใน 2 สัปดาห์


        สำหรับEvidence  person-to –person พบว่ามีlocal transmission not human exposure เกิดขึ้นโดยมีทั้ง Family Cluster   Closed contact Cluster และhospital   setting Cluster ทั้งหมด 10 Cluster โดยเฉพาะอย่างพบว่า hospital   setting Cluster พบมีมากถึง 5  Cluster ซึ่งมีผู้ป่วย 52  เสียชีวิต 16 ราย ใน 3 ประเทศได้แก่ ประเทศจอร์แดน 1 Cluter( โรงพยาบาลในZarQa เป็นกลุ่มHCW 10 ราย ญาติผู้ป่วย 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย)  ประเทศฝรั่งเศส 1 Cluter (โรงพยาบาลCH Valenciennes เป็นผู้ป่วยพักร่วมห้อง 2 ราย)  และประเทศซาอุดิอาระเบีย 3 Cluters  ได้แก่ ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลในAlhassa [Al-Hasa or Al-Ahsa](Al Moosa General Hospital in Hofuf) จังหวัดAl-Ahsa  มีผู้ป่วย 25 ราย เสียชีวิต 14 ราย   ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 90 มีประวัติป่วยด้วยโรคเรื้อรังมาก่อน         โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในEastern Region ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีผู้ป่วย 5 ราย เสียชีวิต 3 ราย และโรงพยาบาล the King Abdul Aziz Specialist Hospital เขตTaif เมืองเมกกะ ซึ่งมีข้อมูลพบผู้ป่วย 7 ราย (เป็นพยาบาลชาวอินเดีย 1 ราย และฟิลิปปินส์ 1 ราย) ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ประการหนึ่งว่าเชื้อนี้ทำให้เกิด nosocomial Transmiion ได้รุนแรงโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังมาก่อน


2. สถานการณ์โรคหัดเยอรมัน
      2.1 Japan
         จากระบบเฝ้าระวังโรคหัดเยอรมัน ของประเทศญี่ปุ่น พบ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง 1 พฤษภาคม 2556  พบการระบาดของโรคหัดเยอรมันโดยมีผู้ป่วย 5,442 ราย อัตราป่วย 42.5 ต่อประชากร แสนคน มีแนวโน้มจะมีการระบาดมากขึ้น  ร้อยละ 77 เป็นเพศชาย      พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 30-39 ปี การระบาดครั้งนี้วินิจฉัยจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 72.3 มีเพียงร้อยละ 27.7 ซึ่งวินิจฉัยจากอาการ
 3. สถานการณ์ viral pneumonia
      3.1  China
         พบกลุ่มแพทย์ และพยาบาล 21 รายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมือง Suzhou  จังหวัดอานฮุย ป่วยด้วย viral pneumonia  ขณะนี้ได้เก็บตัวอย่างตรวจยังรอผล
4. สถานการณ์ Yellow fever
 4.1  Democratic Republic of Congo
       The Ministry of Health of the Democratic Republic of Congo (DRC) จะระดมฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556  หลังจากตรวจพบเชื้อไข้เหลือง ในผู้ป่วย 6 ราย 3 เขต ได้แก่  Lubao (4 ราย), Kamana (1 ราย) และ Ludimbi-Lukula (1 ราย)  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น