วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลด้านระบาดวิทยา(Epidemiological information) ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

สถานการณ์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา(Epidemiological information) ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 มีดังนี้
1.     สถานการณ์การระบาดของhepatitis A virus ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กลับจากประเทศอียิปต์
                 INFOSAN และ European Centre for Disease Prevention and Control ณ กรุงสต็อกโฮม  แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 30 เมษายน 2556 พบผู้ติดเชื้อ hepatitis  A virus  ที่มีประวัติกลับจากท่องเที่ยวประเทศอียิปต์ 2 6 สัปดาห์ จำนวน 104 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  โดยเป็นผู้ติดเชื้อยืนยันติดเชื้อ hepatitis  A virus (HAV) infections with subgenotype IB and identical RNA sequence   ( matching the Norwegian outbreak sequence) จำนวน  15 ราย จาก 3 ประเทศ ได้แก่   England   The Netherlands และ Norway     และ probable case 89 รายจาก ประเทศในโซนยุโรป 14 ประเทศ 
        จากการสอบสวน พบว่าผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อมีประวัติไปท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 แห่งในชายฝั่งทะเลแดง ได้แก่ เมืองSharm-El-Sheikh และ Hurghada  ซึ่งทั้ง 2 เมืองมีการระระบาดของ hepatitis  A virus (HAV)  จำนวน 3 Clusters  โดยเมือง Sharm-El-Sheikhระบาด 2 Clusters  และ Hurghada จำนวน 1 Cluster       การระบาดของทั้ง 3 Clusters   เจ้าหน้าที่ของประเทศอียิปต์กำลังสอบสวน   
         ประเทศอียิปต์มีอุบัติการณ์ของโรคนี้สูง      ในปี 2539มีการศึกษาทางsero-prevalence จากกลุ่มตัวอย่าง 155 ราย พบติดเชื้อร้อยละ 100 โดยพบในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปี ด้วย  และมีการศึกษาอีกครั้งในปี  2551 ในกลุ่มอายุ 2.5 ถึง 18 ปี จำนวน 296 ราย พบติดเชื้อ ร้อยละ 61.4
           โรคนี้ติดต่อจากการรับประทานอาหาร หรือที่มีการปนเปื้อนอุจจาระ มักจะพบการระบาดในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน  sexual contact  ในศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก หรือโรงเรียน    เชื้อก่อโรคมีความทนทานสามารถมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมทั่วไป สระน้ำ   และอยู่ในอาหารที่ผ่านวิธีการถนอมอาหาร เช่น การแช่แข็ง ได้
           สำหรับการระบาดในทวีปยุโรปครั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน เพื่อการค้นหาแหล่งก่อโรคที่ชัดเจน

           ดังนั้นควรการเฝ้าระวังในกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยอย่างยิ่งเฉพาะมีประวัติเดินทางจากประเทศอียิปต์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น