วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

   สรุปข้อมูลเชิงระบาดวิทยา (Epidemiology Information) ของโรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 มี ดังนี้
1. Saudi Arabia
         วันที่ 14 พฤษภาคม 2556  องค์การอนามัยโลก  กระทรวงสาธารณสุข ประเทศซาอุดิอาระเบีย และสื่อต่างประเทศ  เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 เพิ่มขึ้นอีก  6 ราย  เสียชีวิต 1 ราย ใน a hospital-centered cluster ในจังหวัดAl- Ahsaซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ (Al-Moosa General Hospital เขต Hofuf) ในจำนวนนี้ เป็นHealth care workers  2 ราย ผู้ติดเชื้อทั้งหมด (ยกเว้น Health care workers)มี multiple coexisting medical conditions  ให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2556 ถึงปัจจุบันในโรงพยาบาลแห่งนี้เป็น 21 ราย เสียชีวิต 9 ราย   การระบาดที่มีบุคลากรด้านการแพทย์เป็นผู้ติดเชื้อร่วมด้วยในครั้งนี้  น่าจะเกิดจากเชื้อไวรัสมีการแพร่จากผู้ติดเชื้อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ใน โรงพยาบาล
        ประเทศซาอุดิอาระเบียมีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีรายงานเดือนกันยายน 2555ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เป็น 30 ราย เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย

2. France
             The Ministry of Social and Health ประเทสฝรั่งเศส แจ้งว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เปิดว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นรายที่ 2 ของประเทศ ผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวเป็นชาย อายุ 50 ปี และเป็นผู้ป่วยที่พักรักษาตัวร่วมห้องกับผู้ติดเชื้อรายแรกตั้งแต่วันที่27 – 29 เมษายน 2556 ที่Valenciennes  เก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันวันที่ 7 พฤษภาคม 2556  ผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว เป็นกลุ่มผู้ผู้สัมผัสจำนวน 120 รายของผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศฝรั่งเศส และเป็นกลุ่มผู้สงสัยในใน 5 รายที่ได้รับการเก็บตัวอย่างตรวจ ที่Pasteur Institute ในกรุงปารีส   และได้ผลบวกในเวลาต่อมา

          ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ถึง 15 พฤษภาคม 2556 ทั่วโลกมีรายงานผู้ติดเชื้อ  40 ราย เสียชีวิต 20 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 50 กระจายในประเทศต่างๆ ดังนี้
1. ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผู้ยืนยันติดเชื้อ 30 ราย เสียชีวิต 15 ราย
2. ประเทศจอร์แดน ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย
3. ประเทศกาตาร์ ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2  ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
4. ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)  ผู้ยืนยันติดเชื้อ 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย
5. ประเทศUnited Arab Emirates (UAE) ผู้ยืนยันติดเชื้อ 1  ราย เสียชีวิต 1 ราย
6. ประเทศฝรั่งเศส ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2  ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
      เป็นที่น่าสังเกตว่าการระบาดของเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ 2012 ยังมีการระบาดในประเทศเขตตะวันออกกลาง  แม้จะมีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศสหราชอาณาจักร และฝรั่งเศสแต่ก็พบว่าผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศดังกล่าวมีประวัติเดินทาง ไปประเทศในแถบตะวันออกกลางก่อนป่วย  นอกจากนั้นผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีประวัติ coexisting medical conditions  มาก่อน
      อย่างไรก็ตามพบว่าการระบาดของโรคที่พบเป็นกลุ่มก้อน(Cluster) มีมากขึ้น โดยพบ 3 cluters ในกลุ่ม close contracts ได้แก่ 2  cluters ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในเดือนตุลาคม 2555 และ กุมภาพันธ์ 2556       1 cluter ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ประเทศสหราชอาณาจักร       นอกจากนั้นพบ 3 Clustersที่เกี่ยวข้องกับ Health care Facilities ได้แก่   cluster ที่ประเทศจอร์แดนซึ่งเกิดในเดือนเมษายน 2555 ( เป็นกลุ่มอาการปอดบวม 13 ราย เสียชีวิต 2 ราย มีพยาบาลที่มีอาการดังกล่าว 10 ราย comfirm ติดเชือและเสียชีวิต 2 ราย)     clusterที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในโรงพยาบาล ที่จังหวัดAl Asha (พบผู้ติดเชื้อ 21 ราย  (ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย) และเสียชีวิต 9 ราย และล่าสุดที่ประเทศฝรั่งเศส ( ผู้ติดเชื้อ 2 ราย)  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเชื้อ NCoV มีความรุนแรงมากพอที่จะแพร่กระจายในสถานพยาบาล หรือกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดได้   นอกจากนั้นการระบาดเป็น)     clusterที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในโรงพยาบาล ที่จังหวัดAl Asha ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มผู้ป่วยที่มีmultiple comorbidities ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (health care facilities)มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆ หรือมีอาการรุนแรง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น