วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

Update ไข้หวัดนกH7N9 ประเทศจีน16 th ณ วันที่ 6 เมษายน 2556‏

   สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ 6 เมษายน 2556 มีประเด็นหลักคือรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก H7N9 ประเทศจีน
    1. โรคไข้หวัดนก H7N9 ประเทศจีน
           ในคน

            ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 5 เมษายน 2556 มีผู้ยืนยันติดเชื้อไข้หวัดนก H7N9 จำนวน 16 ราย เสียชีวิต 6 ราย อายุระหว่าง 4 ปี 87 ปี(median 50 ปี) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(10 ราย) เพศหญิง 6 ราย  กระจายใน 4 มณฑล ดังนี้
1.1             Shanghai มีผู้ยืนยันติดเชื้อจำนวน 6 ราย เสียชีวิต 4 ราย
1.2              Jiangsu มีผู้ยืนยันติดเชื้อจำนวน 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
1.3             Zhejiang มีผู้ยืนยันติดเชื้อจำนวน 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย
1.4             Anhui  มีผู้ยืนยันติดเชื้อจำนวน 1 ราย
             อาการผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มี ไข้ ไอ หายใจลำบาก และปอดอักเสบรุนแรง  มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก 4 ราย หมู 1 ราย ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อทั้ง 16 ราย จำนวนมากกว่า 520 รายยังไม่พบอาการผิดปกติรุนแรง มีเพียง 1 รายที่มีอาการไข้ น้ำมูกไหล ตรวจทางห้องปฏิบัติการรไม่พบเชื้อ H7N9    ข้อมูลปัจจุบันไม่มี human-to-human transmission
         WHO Collaborating Centre ของประเทศจีนแนะนำว่ายา neuraminidase inhibitors (oseltamivir and zanamivir). ยังใช้รักษาผู้ติดเชื้อได้ และยังไม่มีข้อแนะนำจำกัดการเดินทางไปประเทศจีน และ ใช้เครื่องตรวจร่างกายพิเศษตาม points of entry


          ในสัตว์ปีก
      ในระหว่างวันที่ 4 5 เมษายน 2556 ตรวจพบเชื้อ Low pathogenic avian influenza virus(H7N9) ในมณฑลเซี่ยงไฮ้ 3 เหตุการณ์ ดังนี้

        วันที่ 4 เมษายน 2556
          ตรวจพบชื้อ Low pathogenic avian influenza virus(H7N9)  ในนกพิราบ 1 ตัวอย่าง ไก่ 7 ตัวอย่าง และสิ่งแวดล้อม 1 ตัวอย่างในตลาด Huhuai (ขายสินค้าการเกษตร รวมทั้งสัตว์ปีกมีชีวิต)   อำเภอ Songjiang     มณฑลเซี่ยงไฮ้ ภาครัฐทำลายสัตว์ปีกในตลาดดังกล่าว 20536 ตัว

       วันที่ 5 เมษายน 2556
          
         1 ตรวจพบชื้อ Low pathogenic avian influenza virus(H7N9)ในไก่ 2 ตัวอย่าง นกพิราบ 2 ตัวอย่าง และสิ่งแวดล้อม 4 ตัวอย่างในตลาด Fengzhuang อำเภอ Minhang มณฑลเซี่ยงไฮ้
         2. ตรวจพบชื้อ Low pathogenic avian influenza virus(H7N9)ในไก่ 1 ตัวอย่าง และสิ่งแวดล้อม 1 ตัวอย่าง ในตลาด Jingchuan  อำเภอ Minhang มณฑลเซี่ยงไฮ้       ขณะนี้ทางการของนครเซี่ยงไฮ้  สั่งปิดตลาด และห้ามการนำเข้าสัตว์ปีกทุกประเภท  นอกจากนั้นที่มณฑล Hangzhou ได้สั่งทำลายสัตว์ปีกหลังจากมีรายงานพบว่าผู้ติดเชื้อรายที่ 2 ของมณฑล Zhejiang มีประวัติรับประทานอาหารที่ประกอบจากนกกระทาซึ่งซื้อมาจากตลาด  Binsheng Agricultural and Sideline Products ในอำเภอShangcheng มณฑลHangzhou  และได้ตรวจสอบพบว่านกกระทาในฟาร์มที่เลี้ยงส่งตลาดดังกล่าวติดเชื้อเช่นกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น