วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Cluster pneumonia in Argentina‏

       ตามที่มีข้อมูลว่ามีการระบาดของ acute pneumonia ในตึกผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล Carmen de Areco  จังหวัด Buenos Aires ประเทศ Argentina   โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วนั้น  ได้ตรวจสอบข้อมูลจากwww. flutrackers.comที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆของประเทศ Argentina มีข้อมูลดังนี้

       ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2556 มีการระบาดของ flu like illness  ในตึกผู้ป่วยหนักThe Hospital Nuestra Señora del Carmen เขต Carmen de Areco   จังหวัด Buenos Aires ประเทศ Argentina    มีกลุ่มผู้ป่วย 12 ราย โดยเป็นพยาบาล 11 รายและผู้ป่วยในตึกดังกล่าว 1 ราย  อายุเฉลี่ย 40 ปี มีอาการเริ่มต้นคล้ายกัน ได้แก่  widespread body pain, weakness, headache and high fever (39 or 40 ° C) and prolonged  ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556ไม่พบเชื้อ swine flu หรือ respiratory virusesอื่นๆ  ในวันพุธที่ผ่านมา(30 มกราคม 2556) พบผู้ป้วยรายใหม่เป็นพยาบาลที่อาการคือ ไข้สูง หนาวสั่น อาเจีย น และปวดท้อง  ในรายงานแพทย์วินิจฉัยกลุ่มผู้ป่วยนี้ว่า acute bilateral pneumonia       และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556จาการตรวจทางห้องปฏิบัติอีกครั้งพบว่าในกลุ่ม 11 รายพบเชื้อ swine flu (H1N1pdm09) 4 รายปัจจุบันยังมีผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาลที่ La Plata 6 รายโดย 2 รายมี critical condition and prognosis 3 รายรักษาตัวในคลีนิคที่Parchmen และ 2รายรับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก  และโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ปิดตึกผู้ป่วยหนัก

     นอกจากนั้นแล้วพบว่าอาการดังกล่าวพบในครอบครัวคนงานในโรงพยาบาลแห่งนี้อีก 2 ครอบครัวด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น