วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

      สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 มีประเด็น ดังนี้

ในต่างประเทศ

1. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

1.1             Romania
      The National Center for Surveillance and Control of Communicable Diseases ประเทศโรมาเนีย เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2556  ถึง 27 มกราคม 2556 มีรายงานผู้ได้รับการวินิจฉัย respiratory infectionsและไข้หวัดใหญ่ในประเทศโรมาเนียมากกว่า 80,000 ราย  สูงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 10.5 และสูงเป็นร้อยละ 2.5 ของสัปดาห์เดียวกันของปีที่ผ่านมา   นอกจากนั้นตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนฤดูจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2556 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้ผลบวกไข้หวัดใหญ่ 37 ตัวอย่าง พบว่า 25 ตัวอย่างเป็นชนิด AH1  4ตัวอย่างเป็น were AH3 และ8 ตัวอย่างเป็น type B

      1.2 Japan

        The National Institute of Infectious Diseases เปิดเผยว่าจากรายงานของ medical institutions ทั่วประเทศ ในสัปดาห์ที่3 ของเดือนมกราคม 2556 (จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2556) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศญี่ปุ่น 1.4 ล้านคน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็ก  นอกจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่นได้เสริมว่าขณะนี้มีโรงเรียนมากกว่า 2000 โรงเรียนและชั้นเรียนได้ปิดทำการเรียนการสอนเพื่อสกัดการระบาด.

2. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่2009
 2.1 Iraq
       กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอีรัก เปิดเผยว่าตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2556 พบผู้ติดเชื้อ pandemic influenza (H1N1pdm09)   ทั่วประเทศ 89 รายเสียชีวิต 5 ราย จากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถควบคุมการระบาดได้
2.2 The Occupied Palestinian Territoryและใกล้เคียง

       Asad Ramlawi, general director of primary health care at the Palestinian Ministry of Health เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อ H1N1 สะสมในเขต the West Bank มากกว่า700 ราย และ the Gaza Strip 20 ราย  และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดังกล่าว    25 ราย โดยผู้เสียชีวิต 3รายอาศัยอยู่ที่ the Gaza Strip  ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว

         นอกจากนั้นยังมีรายงานว่า 2 เดือนที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อดังกล่าวเสียชีวิต 9 รายที่Yemen


2.3 Tunisia

        doctor Noureddine Boujemaa, manager of the national observatory of new and renewable diseases เปิดเผยว่า virus H1N1 ได้กลับมาระบาดอีกครั้งในTunisia  โดยพบผู้ป่วยยืนยัน 8 ราย โดย 5 รายมีรายงานจากโรงพยาบาล Charles Nicolle    2 รายจาก children's hospital of Bab Saadoun และ 1รายจาก the gouvernorat of Sfax

2.4 Jordan
         กระทรวงสาธารณสุข ประเทศ Jordan เปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี 2556 ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ H1N1 จำนวน 3 ราย และมีผู้ติดเชื้อ 107 ราย

2.5 India
         ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ถึง 28 มกราคม 2556 พบผู้ติดเชื้อราว 378 ราย เสียชีวิต 70 ราย อัตราป่วยตายสูงถึง ร้อยละ 18.51 หรือกล่าวได้ว่าผู้ติดเชื้อทุกๆ 5 รายจะเสียชีวิตเกือบ 1 ราย ซึ่งเป็นอัตราป่วยตายที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552-2553 และ2553-2554 ที่มีอัตราป่วยตายเพียง ร้อยละ 5.87 และ7.58 ตามลำดับ

2.6. Algeria
       ผู้เสียชีวิตจาก the undiagnosed respiratory infection 3 รายในตึกผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาล Omar Jilali Infectious Diseases จากการตรวจของ The Pasteur Institute ใน Algiersพบว่าเป็น seasonal flu virus infectio( influenza A(H1N1)pdm09) ที่สอดคล้องกับข้แมูลขององค์การอนามัยโลกว่าเชื้อไข่หวัดที่พบในภูมิภาคดังกล่าวจะเป็น influenza A(H1N1)pdm09เป็นส่วนใหญ่

2.7 CHINA
      Dr Tao Dong of the University of Oxford เปิดเผยรายงานการวิจัยที่เกิดจากการทำงานของ the University of Oxford และ Beijing Capital Medical Universityว่าช่วงที่มีการระบาดครั้งใหญ่ของ H1N1 swine flu [influenza A/(H1N1)pdm09ทั่วโลกนั้น จากการทดสอบชาวจีนที่ติดเชื้อ influenza A/(H1N1) พบว่าร้อยละ 69 มี genetic variant rs12252-C ซึ่งอธิบายได้ว่าการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศจะรุนแรงมากกว่าประเทศอื่นๆที่ไม่มี genetic variant rs12252-C ปัจจัยส่วนหนึ่งคาดว่าจะมาจากยีนของประชากรจีนเอง นอกจากนั้นDr Tao Dong ได้เสริมว่าประชากรที่มี a specific genetic variant จะป่วยมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ไม่มี 6 เท่า
    


3. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
 3.1 Global

     The United Nations Organization for Food and Agriculture (FAO) แจ้งเตือนว่าทั่วโลกมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของของโรคไข้หวัดนกอีกครั้งหากมาตรการในการเฝ้าระวังควบคุมโรค โดยเฉพาะสัตว์ปีกไม่มีความเข้มแข็งพอ  นอกจากนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการรณรงค์ป้องการกลุ่มโรคไข้หวัดและโรคอุบัติใหม่ โดยงบส่วนใหญ่จะสนับสนุนการดำเนินงานในประเทศ Bangladesh  China, Indonesia และ Viet Namที่กำลังมีการระบาดของ H5N1 HPAIในสัตว์ปีก และคน   และสนับสนุนในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกใน Cambodia, Lao PDR, Nepal และMyanmarที่ยังมีรายงานการตรวจพบเชื้อดังกล่าวในประเทศ

3.2 Indonesia
       การระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกโดยเฉพาะเป็ดใน 4 เกาะใหญ่ ได้แก่ เกาะชวา สุมาตรา  บาหลี และ Sulawesi ของประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเป็ดและไก่ ตายจาก H5N1 variant 232
เขต West Sulawesi กว่า 10,000 ตัว

3.3  Hong Kong, China

       The Agriculture, Fisheries & Conservation Department ตรวจพบเชื้อ H5 avian influenza virus ในนกนางนวลสีดำ 1 ตัวที่ Mouse Island Children's Playgroundเขต Tuen Mun  Hong Kong, Chinaเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556


3.4 Cambodia
         ตรวจพบเชื้อH5N1ในชุมชน Prey Nheat อำเภอ Kong Pisei จังหวัด KG. SPEU เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 มีสัตว์ปีกตาย 67 ตาย และถูกทำลาย 436 ตัว

3.5 Vietnam

       Ministry of Agriculture and Rural Development เปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีการตรวจพบเชื้อH5N1ในสัตว์ปีกในหมู่บ้าน  Bau  ชุมชน Tien Thuan อำเภอBen Cau จังหวัด Tay Ninh ทำให้มีไก่ตายมากกว่า 8000 ตัว  จังหวัดดังกล่าวอยู่ติดกับพรมแดนประเทศกัมพูชา  
4.สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน
 4.1 Cambodia

      ตั้งแต่ต้นปี 2556 เป็นต้นมามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก 5 ราย เสียชีวิต 4 ราย  จากการสอบสวนพบว่าผู้ติดเชื้อแต่ละรายไม่มีความเชื่อมโยงเชิงระบาดวิทยา  แต่ผู้ติดเชื้อแต่ละรายมีประวัติปรุงอาหารจากสัตว์ปีกที่ตายหรือป่วย /ในหมู่บ้านมีสัตว์ปีกป่วยตาย  รํบบาลประเทศกัมพูชาและ partner NGOs ได้กำหนดมาตรการเพิ่มการเฝ้าระวังในคนและสัตว์ปีก และเพิ่มการรักษาพยาบาลให้มีความรวดเร็วขึ้น  รณรงค์ให้ความรู้ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะระดับอำเภอให้มีความรู้ความสามารถในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและรักษาพยาบาล

4.2  Egypt
      ตรวจพบเชื้อ Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1ในคนที่เขต Delengat จังหวัด Al Buhayrah (behera) ประเทศอียิปต์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

5. สถานการณ์โรคโปลิโอ
  5.1 Pakistan

      ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2556 พบผู้ติดเชื้อโปลิโอ 1 ราย ผู้ติดเชื้ออายุ 24 เดือน(2 ปี)อาศัยที่เขต of Bin Qasim Town จังหวัด Karachi  เจ้าหน้าที่ได้ผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ในปี 2555 มีรายงานผู้ติดเชื้อโปลิโอในประเทศ  34 ราย โดย 4 รายเป็นรายงานจากจังหวัด Sindh.และ Karachi


6. สถานการณ์การติดเชื้อ Nipah Virus
 6.1 Bangladesh.
    ตั้งแต่ต้นปี2556 จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 มีผู้ป่วยติดเชื้อ Nipah  12 ราย  เสียชีวิต 9 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 73  ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่ 3 ราย ผู้ป่วยและเสียชีวิตกระจายใน 8 อำเภอ ดังนี้ Gaibandha, Natore, Rajshahi, Naogaon, Rajbari, Pabna, Jhenaidah และMymensingh  อายุตั้งแต่ 8 เดือนถึง 43 ปี   และ8 รายเป็นเพศชาย    ทำให้ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่มีรายงาน 177 ราย เสียชีวิต 137 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 77
     Human Nipah virus (NiV) infection เป็นn emerging zoonotic disease,พบการระบาดครั้งใหญ๋โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2541 ถึง พฤษภาคม 2542 มีผู้ติดเชื้อ 276  รายในประเทศ Malaysia และ Singapore เชื้อนำโรคคือ  highly pathogenic paramyxovirus belonging อยู่ใน genus Henipavirus.
7. สถานการณ์การติดเชื้อ norovirus
  7.1 global
         จากรายงาน the Morbidity and Mortality Weekly Reportโดย the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  USA เปิดเผยว่าA new strain of norovirus ที่รู้จักในนาม Sydney 2012เป็นสาเหตุของการระบาดในช่วงฤดูหนาวในระหว่างปี 2555 -2556 ในหลายประเทศ เช่น  France, New Zealand, and Japan, the UK และ USA.
the GII.4 Sydney 2012 strainพบครั้งแรกที่ประเทศ Australia ในเดือนมีนาคม 2555.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น