วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

พบทางรอดเอดส์ ใช้เชื้อกินตัวเอง


รายงานผลการวิจัยจากสถาบันวิจัยด้านการแพทย์ควีนส์แลนด์ว่า การดัดแปลงโปรตีนในเชื้อเอชไอวียับยั้งเชื้อเอดส์ได้แล้ว โดยโปรตีนดังกล่าวปกติมีหน้าที่กระจายเชื้อไวรัส จะถูกเชื่อมโยงกับเซลล์ภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นเป้าหมายของเชื้อเอชไอวี กระบวนการ ดังกล่าวจะส่งผลให้การแพร่พันธุ์ของไวรัสช้าลงหลังจากคนไข้ติดเชื้อ โดยได้รับการดัดแปลงแล้วมีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโรค สามารถพัฒนาวิธีการรักษาโรคเอดส์ได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยวัคซีนสำหรับเอชไอวีของอ๊อกซฟอร์ด อธิบายว่า "เซลล์ภูมิคุ้มกันในเลือดคือแหล่งสำคัญในการติดเชื้อ จำเป็นต้องดัดแปลงให้เซลล์ทุกเซลล์สร้างโปรตีนดังกล่าว" ส่งผลให้ต้องใช้กระบวนการบำบัดยีนส์ในการรักษาโรคเอดส์ด้วย ทั้งนี้ การบำบัดยีนส์คือทางเลือกซึ่งมีความเสี่ยงสูง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น