วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

ระบุผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นสนอ.แนะอย่าตื่นยันป้องกันได้แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) เผยถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า จากการติดตามสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นชัดเจนแต่ตามสถิติปีที่ผ่านมาไม่แปลกไปจากปีก่อนๆ ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกทั้งนี้จากข่าวการระบาดไข้หวัดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเชื้อ H3N2 ในภาพใหญ่ต้องเฝ้าระวัง ผู้ป่วยว่าเป็นเชื้อชนิดใด วัคซีนที่เราให้นั้นครอบคลุมหรือไม่ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ฉีดให้ประชาชน ทั้งประเทศนั้นใกล้เคียงพอมีภูมิต้านทานได้ สำหรับในปี 2556 นี้ วัคซีนที่จะนำมาใช้ต้องปรับให้คลุมเชื้อไข้หวัดใหญ่ ที่เคยมีการระบาด ในส่วนของกทม.ยังมีวัคซีนเพียงพอสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หอบหืด โรคไต ผู้ตั้งครรภ์ เป็นต้น และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังควบคุมโรค
     สำหรับมาตรการเฝ้าระวัง กทม.ได้ประสานเครือข่าย โรงพยาบาลทุกระบบ และประสาน สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งรณรงค์รักษาความสะอาดและ แนะนำการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรค โดยให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือ สัมผัสร่างกาย กินของร้อนใช้ช้อนกลาง ทำความสะอาดบ้านเรือน สิ่งของที่มีการสัมผัสมากเป็นช่องทางระบาดของเชื้อโรค หากพื้นที่ใดมีผู้ป่วยไข้หวัดหลายคนให้แจ้งกทม.จะจัดทีมลงไปสอบสวนควบคุมโรคทันที

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น