วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศ ประจำวันที่ 3 มกราคม 2555

   สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศ ประจำวันที่ 3 มกราคม 2555 มีประเด็นดังนี้

  1. สถานการณ์โรค/ภัย ทั่วโลกที่ควรจับตาในปี 2556
ในปี 2556 โรค/ภัยทั่วโลกที่อาจจะมีผลกระทบกับประเทศไทย ที่ควรเฝ้าติดตามได้แก่ 
1.1  โรคอหิวาตกโรค ทีประเทศเฮติซึ่งเกิดหลังแผ่นดินไหว ทำให้ทั่วโลกกังวลใจ The Ministry of Public Health and Population (MSPP)เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555ถึง 17 ธันวาคม 2555มีรายงานผู้ป่วยโรคอหิวาตกโรค 107808 ราย(เฉลี่ย 2156 ราย/สัปดาห์) เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 65233 ราย( 1304 รายต่อสัปดาห์) เสียชีวิต 826 รา ย(16.5 รายต่อสัปดาห์) คาดว่าในปี 2013 อาจจะผู้เพิ่มขึ้นอีก 100000 รายและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 800 1000 ราย นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่อง HIV, malnutritionและโรคต่างๆตามมาอีกหลายโรค
1.2 สภาพอากาศ การเกิดพายุและความแห้งแล้งเป็นภัยคุกคามสุขภาพทั่วโลก โดยเฉพาะทั่ว sub-Saharan Africa ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้าไปอยู่ในค่ายผู้พักพิงและทำให้เกิดโรคระบาดหลายโรคขึ้น นอกจากนั้นในปีนี้หลังเกิดน้ำท่วมที่มีการระบาดของโรคติดต่อจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ  ในระเทศปากีสถานและฟิลิปปินส์
        1.3 Violence พบว่าอุบัติการณ์หลายโรคที่ทำให้มีการเสียชีวิตของประชาชนเป็นเป็นจำนวนมาก เช่น driven Ebolaและ Marburg จากป่าเข้าสู่ประเทศDemocratic Republic of Congo และ Uganda  การระบาดของโรคอุจจาระร่วงในเด็กที่Refugee camps ที่Darfur to Turkey   Afghanistan และ Thailand
        1.4 H5N1 ตั้งแต่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในคนตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาพบว่าสถานการณ์การระบาดลดลงตามลำดับโดยเฉพาะในปี 2549 มีผู้ติดเชื้อ 115 ราย และปี 2555 มีเพียง 32 ราย อย่างไรก็ตามอัตราป่วยตายยังสูงถึง ร้อยละ 59 โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียมีอัตราป่วยตายร้อยละ 83 นอกจากนั้นการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ประเทศอียิปต์และอินโดนีเซีย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น