วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ วันที่ 27 ธันวาคม 2555

1.     สถานการณ์การติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2012
         องค์การอนามัยโลกสรุปสถานการณ์การติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2012 ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ว่ามีผู้ยืนยันติดเชื้อ 9 ราย เสียชีวิต 5 ราย กระจายในประเทศแถบตะวันออก ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย 5 ราย เสียชีวิต 3 ราย  กาตาร์ 2 ราย และจอร์แดน 2 ราย ทั้งนี้พบว่ามีการระบาดเป็นcluster ทั้งในครอบครัว และกลุ่มบุคลากร ทางการแพทย์ โดยcluster ในครอบครัวพบที่เมืองริยาร์ด ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีผู้ติดเชื้อ 3 ราย(เสียชีวิต 2 ราย เป็นพ่อลูก) และผู้ป่วย probable case 1 รายซึ่งมีอาการไม่รุนแรงพักรักษาที่บ้านและไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเหตุการณ์ดังกล่าวไม่สามารถระบุindex caseได้   ส่วนclusterในบุคลากรทางการแพทย์เกิดในตึกผู้ป่วยหนัก Zarqa Public Hospital เขต Zarqa ประเทศจอร์แดน ซึ่งclusterดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ป่วย severe pneumonia โดยเป็นแพทย์ 1 ราย พยาบาล 7 ราย น้องชายพยาบาล 1 ราย และผู้ป่วยในตึก 2 ราย การป่วยในclusterนี้เกิดระหว่างวันที่ 7-21 เมษายน 2555 การระบาดครั้งนั้นถูกเรียกว่า unexplained pneumonia เนื่องจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อด้านระบบทางเดินหายใจ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย 1ใน2 รายเป็นพยาบาล เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างผู้เสียชีวิต 2 รายไว้ หลังจากมีการค้นพบเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2012จึงได้ตรวจเพิ่มเติมและได้ผลบวกเชื้อดังกล่าว      อย่างไรก็ตามการระบาดครั้งนั้นก็ไม่สามารถระบุ index caseได้เช่นกัน      การเกิดโรคตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมายังไม่สามารถระบุ exposure ได้  นอกจากนั้นเกือบทุกรายไม่มีประวัติเดินทางหรือสัมผัสสัตว์ใดๆ เป็นที่สังเกตผู้ป่วยอาจจะมีอาการตั้งแต่acute respiratory infection
จนถึง severe pneumonia(เนื่องพบว่า unconfirmed probable cases ใน Jordanมีอาการไม่รุนแรง สำหรับอาการ Acute renal failureพบในผู้ติดเชื้อเพียง 5 ใน 9 ราย แต่สำหรับ clusterในจอร์แดนไม่พบว่ามีอาการดังกล่าว นอกจากนั้น pericarditis และ disseminated intravascular coagulationพบในconfirmed case 2 ราย
     องค์การอนามัยโลกได้แจ้งในทั่วโลกค้นหา source of infection และthe route of exposure ตลอดจนมีการติดตามกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อทุกราย  ขณะเดียวกันได้มีข้อแนะนำในการส่งตัวอย่างตรวจ โดยเก็บ จากlower respiratory tract เช่น sputum และendotracheal aspirates (for intubated patients)

 (ได้แนบรายละเอียดให้ด้วย) และได้เน้นในนานาประเทศเฝ้าระวัง severe acute respiratory infections (SARI)รวมทั้ง review unusual pattern ในกลุ่ม unexplained pneumoniaควรได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศ the Arabian peninsula และประเทศเพื่อนบ้าน
       สำหรับ clusters of SARI or SARI ใน health care workersต้องมีการสอบสวนการระบาดอย่างละเอียด  นอกจากนั้น Health care workersควรเน้นการใช้ standard infection control precautions ต่อผู้ป่วยทุกรายโดยเฉพาะผู้ป่วยที่สงสัย
      อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังไม่แนะนำให้ใช้ special screening ที่ points of entryในทุกประเทศ หรือห้ามเดินทางเข้าทั้ง 3 ประเทศ2. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

   2.1 Indonesia
      ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555เป็นต้นมา มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก(โดยเฉพาะเป็ด)ในประเทศอินโดนีเซีย  ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 สัตว์ปีกที่ติดเชื้อและตายมีทั้งเป็ดและไก่อย่างน้อย 320,000 ตัว เชื้อที่เป็นสาเหตุของการระบาดเป็นเชื้อH5N1 clade 2.3.2 (clade 2.3.2 มีรายงานในประเทศ เวียดนาม กัมพูชา เนปาล อินเดีย บังคลาเทศ ญี่ป่น เกาหลี เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน และBhutan สัตว์ปีกที่ป่วยตายส่วนอยู่ใน 6 จังหวัด ของเกาะ 3 เกาะดังนี้
-         เกาะชวา ได้แก่ central Java,  West Java , East Java และฺBantan
-         เกาะสุมาตรา จังหวัดLum pung
-         เกาะซูลาเวซี จังหวัดซูลาเวซี
 นอกจากนั้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนก(เชื้อเก่า) 1   รายจากพื้นที่ West Javaด้วย ขณะนี้รัฐบาลได้สั่งฆ่าสัตว์ปีกทั่วประเทศ จำนวน 112000 ตัว เพื่อตัดวงจรการระบาด

2.2 Germany
         พบการระบาดของเชื้อH5 (Low pathogenic avian influenza virus) ในฟาร์มแห่งหนึ่ง ของเขต Stormarn จังหวัด SCHLESWIG-HOLSTEIN เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 มีสัตว์ถูกทำลาย 1522 ตัว

 2.3 HK ,China
        The Centre for Food Safety (CFS) of the Food and Environmental Hygiene Department ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน เปิดเผยว่าได้ชะลอการนำเข้าสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งไข่จาก จังหวัด SCHLESWIG-HOLSTEIN ประเทศ Germany หลังจาก World Organisation for Animal Health (OIE) แจ้งว่ามีการระบาดของ low pathogenic avian influenza H5 ในจังหวัด SCHLESWIG-HOLSTEIN

2.4 Nepal
          The Department of Livestock Services (DoLS)เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555ว่ามีการระบาดของโรตไข้หวัดนกในสัตว์ปีก 2 แห่งภายใน KATHMANDU ประเทศเนปาล แห่งแรกคือ Manjushree Poultry Farmหมู่บ้านRamkot VDC-6 มีไก่ถูกฆ่า 2500 ตัว และไข่ถูกทำลาย 19000 ฟอง  ในวันต่อมาก็มีการฆ่าไก่มากกว่า  2240 ตัว และทำลาย chicken grain 700 kg และไข่ไก่ 105 ฟองของ Surya Mohan Pokhrel farm เขต Sitapaila-1

2.5  Bangladesh
       Bangladesh's authorities เปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในอำเภอ Gazipurซึ่งอยู่ชานเมือง Dhaka ทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องทำลายสัตว์ปีก 150,000 ตัว และทำลายไข่อีก 300000 ฟอง2.6 Egypt
      ตรวจพบเชื้อ Highly pathogenic avian influenza(H5) ในไก่ที่เขต Luxor  เมืองQina ประเทศEgyptตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2555 ทำให้ต้องฆ่าไก่ 1000 ตัวเพื่อตัดวงจรการระบาด


3. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน

    องค์การอนามัยโลกแจ้งว่า ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2555 ถึง 20 ธันวาคม 2555 พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกในคน 31 ราย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเทศบังคลาเทศ 3 ราย ประเทศจีน 2 ราย ประเทศอียิปต์ 10 ราย อินโดนีเซีย 9 ราย กัมพูชา 3 ราย และเวียดนาม 4 ราย (รายละเอียดแนบไฟล์)

4. สถานการณ์ Antibiotic-Resistant Infections
  4.1 The United State of America
       The Department of Health and northeastern area health care providers เปิดเผยว่าในปี 2555 มีการระบาดของ CRE, or carbapenem-resistant Enterobacteriaceae ที่ northeastern South Dakota  26 ราย

5. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
     5.1 Malaysia
       กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียระบุว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงเมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ 20,837 ราย และมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 34 คน โดยถึงแม้จำนวนผู้เสียชีวิตในปีนี้จะมี 34 รายเท่ากับเมื่อปี 2011 แต่จำนวนผู้ป่วยในปีนี้เพิ่มสูงกว่าปีก่อนที่มียอดผู้ป่วยเพียง 18,583 คน

อย่างไรก็ดี หากนับเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมปีนี้พบข้อมูลว่า มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศถึง 467 รายภายในระยะเวลาเพียงสัปดาห์เดียว


6. สถานการณ์โรค 'High death incidence by fever'
    6.1 Sudan

      เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาล Saraf OmraในเขตNorth Darfur เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ว่ามีสถานการณ์'High death incidence by fever'เกิดขึ้น โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะมีอาการอาเจียน และอุจจาระร่วง  นอกจากนั้นยังพบผู้ติดเชื้ออีก 500 รายที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการมีผิวหนังเป็นสีเหลืองและตาเป็นสีเขียวร่วมด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น