วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

ต่างประเทศ

1.  สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อE. coli O157: H7 ในเนื้อวัวประเทศแคนาดา


          การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ ที่เกิดจากเชื้อ E. coli O157: H7 ที่เกิดจากการรับประทานเนื้อวัวที่ผลิตจากบริษัท the XL Foods  ที่ปนเปื้อนเชื้อดังกล่าว The Public Health Agency of Canada เปิดเผยว่าตั้งแต่เริ่มมีการระบาดตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยทั้งหมด 18 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เป็นเพศชาย 10 ราย หญิง 8 ราย ผู้ป่วยกระจายที่เมือง Alberta 8 ราย Newfoundland and Labrador 1 ราย   Quebec 6 ราย  British Columbia 3 ราย อายุอยู่ระหว่าง 5-63 ปี  ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 6 ราย  ผู้ป่วยรายล่าสุดอาศัยในเมือง Alberta    เริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 หลังจากปรุงอาหารจากเนื้อวัวที่ผลิตจากบริษัท the XL Foods ที่ตั้งในเขต Brooks เมือง Alberta    ปัจจุบันผู้ป่วยทั้งหมดหายเป็นปกติ   The Canadian Food Inspection Agency เปิดเผยว่าได้อนุญาตให้บริษัทดังกล่าวเริ่มทำการฆ่าวัวใหม่ตั้งแต่เดือนที่มา อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 Agencyมีการตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับการทำความสะอาดในบริเวณที่ผลิตอีกครั้ง แต่ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 

       The XL Foods เป็นบริษัทผลิตเนื้อวัวแหล่งใหญ่ของประเทศแคนาดา นอกจากจะจำหน่ายในประเทศแล้ว ได้ส่งสินค้าจำหน่ายในต่างประเทศ โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นลูกค้ารายใหญ่ สำหรับประเทศไทยมีการรับสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายในประเทศเช่นกันแต่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาได้อายัดสินค้าเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา และไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับกรณีที่ประเทศแคนาดา


2.       สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
2.1             Australia
    กระทรวงเกษตร ของประเทศออสเตรเลียเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 มีการระบาดของ highly pathogenic H7 avian influenza  ในไก่ไข่ ของเมือง New South Wales  มีไก่ไข่ตาย 5000 ตัว   การระบาดของเชื้อ H7ในสัตว์ปีกเริ่มพบครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2540
    


3. สถานการณ์โรค Ebola
  3.1 Uganda
     Health Minister Christine Ondoa ของประเทศยูกานดา เปิดเผยว่าพบการระบาดของโรค Ebolaครั้งใหม่ที่อำเภอ Luwero อยู่ทางเหนือและห่างจากเมือง Kampala เมืองหลวงของประเทศ 75 กิโลเมตร   มีผู้เสียชีวิต 3 ราย โดย 2ใน 3 รายทั้งหมดเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน   ปีนี้ประเทศยูกานดามีการระบาดครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฏาคม 2555 ในเขตทางตะวันตกของประเทศซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนประเทศ the Democratic Republic of Congo (DRC) และประเทศได้ประกาศปลอดโรค Ebola ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา การระบาดของโรค Ebola ครั้งล่าสุดนี้เชื้อที่พบเป็น Sudan strain of Ebola ซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดที่ผ่านมาเมื่อเดือนกรกฏาคม ถึง สิงหาคม 2555 ในอำเภอ Kibaale.  การระบาดครั้งล่าสุดนอกจากจะมีรายงานผู้เสียชีวิต 3 รายแล้ว ทางการกำลังเฝ้าติดตามผู้สงสัย/สัมผัส 15 ราย  โรค Ebola ยังไม่มีการรักษาโดยเฉพาะหรือวัคซีนป้องกัน
        เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 อำเภอLuwero มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว 1 ราย โดยผู้เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงอายุ 12 ปี
        World Health Organization ประจำเมืองKampalaเปิดเผยว่าการระบาดครั้งนี้อาจจะมีรายงานผู้ป่วย/เสียชีวิตมากขึ้นเนื่องจากมี the interaction ระหว่างคนและสัตว์ป่ามากขึ้นจากการสอบสวนโรคพบว่าเหยื่อรายแรกของโรคอาจจะไปสัมผัสกับ reservoir หรือสัตว์ติดเชื้อมาก่อนป่วย ซึ่งบ่อยครั้งพบว่าเป็นลิง

  1. สถานการณ์โรค West Nile
4.1             The United State of America
   CDC เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ว่า มีรายงานผู้ป่วยโรค West Nile  5128 ราย เสียชีวิต 229 ราย กระจายใน 48 รัฐ โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 74 ราย และเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย ผู้ป่วยเกือบร้อยละ 80 พบกระจายใน 12 รัฐได้แก่ Texas, California, Louisiana, Mississippi, Illinois, South Dakota, Michigan, Oklahoma, Nebraska, Colorado, Arizona,และ Ohio

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น