วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สถานการณ์การปนเปื้อนของเชื้อ E. coli O157:H7 ในเนื้อวัว ประเทศแคนาดา

ประเด็นสถานการณ์สำคัญ ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2555 มี ดังนี้ 1. สถานการณ์การปนเปื้อนของเชื้อ E. coli O157:H7 ในเนื้อวัว ประเทศแคนาดา The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ตรวจพบเชื้อ E. coli O157:H7 จากชิ้นเนื้อวัวดิบที่ผลิตจากโรงงานแห่งหนึ่งที่ตั้งที่เมือง Brooks ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา ซึ่งจัดจำหน่ายโดย XL Foods Incเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ต่อมาวันที่ 7 กันยายน 2555 The CFIA ได้แจ้งผลตรวจดังกล่าวต่อ the Public Health Agency of Canada (PHAC) ว่ามีการตรวจพบเชื้อดังกล่าวที่จัดจำหน่ายโดย XL Foods Inc วันที่ 16 กันยายน 2555 The CFIA และ XL Foods, Inc ได้ออกมาเตือนประชาชน ผู้จัดจำหน่ายรายย่อยตลอดจนร้านขายอาหารว่าให้ระงับการขาย/ผลิตอาหารจากเนื้อวัวดิบซึ่งผลิตจากโรงงานและจัดจำหน่ายจาก XL Foodsเมื่อวันที่ 24,28 สิงหาคม 2555 และ5 กันยายน 2555 เนื่องจากมีการปนเปือนเชื้อ E. coli O157:H7 นอกจากนั้นมีการตรวจพบว่าสินค้าที่ผลิตในวันดังกล่าวนอกจากจะมีการจำหน่ายในประเทศแล้ว ประมาณ 1 ใน 3 ถูกส่งออกจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆด้วย วันที่ 4 ตุลาคม 2555 The CFIA ได้แจ้ง INFOSAN ให้ทราบข้อมูลดังกล่าวและให้มีการเรียกเก็บเนื้อวัวที่จัดจำหน่ายโดย XL Foods Inc ที่ผลิตวันที่ 24, 27 ,28, 29 สิงหาคม 2555 และ 5 กันยายน 2555 จากทั้งในและต่างประเทศ( สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ญี่ปุ่น เขตปกครองพิเศษฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ประเทศไทย อียิปต์ รัสเซีย และSuriname ซึ่งวันที่ 6 กันยายน 2555 สมารถเรียกคืนได้มากกว่า 1500 ชิ้น จากสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 มีผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงการสัมผัสเนื้อวัวดังกล่าว 11 ราย โดยมีรายงานที่รัฐ Alberta 7 ราย Quebec 2 ราย Newfoundland and Labrador 1 ราย และ British Columbia 1 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต สำหรับอาการและอาการแสดงผู้ติดเชื้อ มีดังนี้ ไข้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง ถ่าย(ถ่ายเหลว และอาจพบถ่ายเป็นเลือด) นอกจากยังพบว่าผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็ก และผู้สูงอายุร้อยละ 15 อาจจะมีอาการ hemolytic uremic syndrome (HUS) ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้ สำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่มีรายงานโรคนี้ แต่ควรจะมีการติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังโรคในประเทศต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น