วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สถานการณ์โรคและภัย 12 ตุลาคม

1. สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อ E. coli O157 ในเนื้อวัว ประเทศแคนาดา การปนเปื้อนเชื้อ E. coli O157 ในเนื้อวัว ประเทศแคนาดา ที่จัดจำหน่ายโดย XL Foods Inc. ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 the Canadian Food Inspection Agency (CFIA)จะให้มีการทบทวนขั้นตอนการผลิตสินค้าดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ CFIA จะติดตามการดำเนินด้าน food safety controlด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นได้สั่งปิดโรงงานที่ผลิตเนื้อวัวสดดังกล่าว จนกว่าจะได้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CFIA ว่ากระบวนการผลิตและเนื้อวัวที่ผลิตเพื่อนำออกจำหน่ายมีความปลอดภัยเพียงพอ การสอบสวนการระบาดครั้งนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะต้องทบทวนการผลิต การจัดสินค้าเพื่อบรรจุหีบห่อป่อนส่งออกไปจำหน่ายดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2555 เป็นต้นมา CFIA จึงได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน public health and food safetyของ CFIA ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อทำงานและแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานแต่ละด้านร่วมกัน จากการทำงานร่วมกันด้านระบาดวิทยา ห้องปฏิบัติการและ food safety ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 มีรายงานผู้ป่วยที่มีความเชี่ยมโยงกับการสัมผัสเนื้อวัวที่จาก XL Foods Inc. รวม 12 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศแคนาดาทั้งสิ้น ดังนี้ รัฐ Alberta 7 ราย Quebec 3 ราย Newfoundland and Labrador 1 ราย และ British Columbia 1 ราย สำหรับประเทศไทยกำลังสืบค้นสินค้าที่นำมาจำหน่ายในประเทศ อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงกับกรณีที่พบในประเทศแคนาดา 2. สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโลน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 ตั้งแต่มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโคโลน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 รายที่ 2 จากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยหรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มเติม สำหรับเด็กชายชาวซาอุดีอาระเบีย อายุ 4 ปี ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล Queen Mary เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 255 ด้วยอาการสงสัย severe respiratory disease associated with Novel Coronavirus นั้นจากการตรวจทางห้องปฏิบัติพบว่าติดเชื้อ influenza A (H1N1) 2009 virus แต่ไม่พบเชื้อ Novel Coronavirus 3. สถานการณ์โรค Meningitis 3.1 The United state of America CDC เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 สำหรับผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองจากเชื้อราที่มีความเชื่อมโยงกับการฉีดยา steroid ที่ผลิตจากบริษัทNew England Compounding Center ซึ่งตั้งที่รัฐ Massachusetts ข้อมูลล่าสุดพบผู้ป่วย 170 ราย เสียชีวิต 14 ราย กระจายใน 11 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา(ยอดผู้ป่วยเพิ่มจากวันที่ผ่านมา 33 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย) นอกจากนั้น CDC ได้ให้ข้อมูลว่ามีประชาชนอีกประมาณ 14,000 รายที่ได้รับการฉีดยานี้เช่นกัน นอกจากนั้นหน่วยงานสาธารณสุขได้เตือนว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่มีตรวจไม่พบเชื้อนรา ก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงของของโรคที่มีการระบาดอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเชื้อราดังกล่าวตรวจพบได้ค่อนข้างยาก และจากการตรวจสอบยา steroid พบว่าตรวจพบเชื้อราดังกล่าวในยา steroid ซึ่งเชื่อมโยงกับการระบาดครั้งนี้ ที่ยังไม่ได้เปิดใช้อีก 50 vials นอกจากนั้น เจ้าน้าที่ของรัฐ Michigan เปิดเผยเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยที่ถูกฉีดครั้งแรกเป็นยาที่อยู่ในlot ที่ถูกเรียกคืนด้วยเช่นกัน คาดว่าสถานการณ์การระบาดในประเทศสหรัฐอมริกาน่าจะมีการระบาดของโรคดังกล่าวจากการฉีดยา steroid เพิ่มมากขึ้น Deborah Autor, JD, deputy director of Global Regulatory Operations and Policy with the US Food and Drug Administration (FDA) เปิดเผยว่าได้ทำการสอบสวนร่วมไปกับ CDC เพื่อค้นหาแหล่งและขั้นตอนการปนเปื้อนครั้งนี้ และได้พบเชื้อราใน vials ทั้งที่บริษัท both the New England Compounding Center (NECC)ซึ่งผลิต the methylprednisolone acetate injectionsและคลินิกที่รับไปฉีด จากการทดสอบชนิดของเชื้อราพบว่าชนิดของเชื้อซึงพบในผู้ป่วยที่ป่วยระยะแรก 1 ราย เป็นเชื้อรา Aspergillus fumigatus อย่างไรก็ตามเชื้อราที่ตรวจพบมากที่สุดเป็นเชื้อรา Exserohilum,ที่เป็นเชื้อราสีดำ ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่เคยพบในผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบมาก่อน FDA และเจ้าหน้าที่ของรัฐMassachusetts ได้ร่วมตรวจสอบบริษัท NECC ตลอดจนค้นหาขั้นตอนที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนดังกล่าว 4. สถานการณ์ Ebola 4.1 The Democratic Republic of Congo การระบาดของโรคEbola ในเขต Isiro and Viadana health zones อำเภอHaut-Uélé จังหวัด Orientale. ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 มีรายงานผู้ป่วย Ebola haemorrhagic fever (EHF) 49 ราย( ผู้ป่วยยืนยัน 31 ราย และน่าจะเป็น 18 ราย) เสียชีวิต 24 ราย (ยันยัน 10 ราย น่าจะเป็น 14 ราย) คาดว่าการระบาดจะมีอย่างต่อเนื่อง สำหรับมาตรการที่ประเทศ The Democratic Republic of Congo ดำเนินการคือ surveillance and epidemiology; case management; public information and social mobilization; psychosocial support; anthropological analysis; and logistics 5. สถานการณ์โรค West Nile 5.1 The United state of America การระบาดของโรค West Nile ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มจะคลี่คลายลง สถานการณ์กลับรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 280 ราย CDC เปิดเผยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2555ว่า มีการติดเชื้อในคน นก หรือยุง กระจายใน 48 รัฐ ผู้ป่วยติดเชื้อ 4249 ราย เสียชีวิต 168 ราย ร้อยละ 50 เป็นกลุ่ม neuroinvasive disease (ที่มีอาการ meningitis or encephalitis ร่วมด้วย) รายงานเกือบร้อยละ 70 มาจาก 8 รัฐ ได้แก่ Texas, California, Louisiana, Mississippi, South Dakota, Michigan, Oklahoma, และ Illinois โดยเฉพาะรัฐ Texas ยังคงผู้ป่วยสูงสุด โดยมีรายงานผู้ป่วยสูงถึงร้อยละ 40 ของผู้ป่วยทั่วประเทศ เมือง The Dallas-Fort Worthซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดครั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตสูงสุด 33 ราย 6. สถานการณ์ Cholera 6.1 Sierra Leone The Ministry of Health and Sanitation (MOHSเปิดเผยว่า สถานการณ์ของการระบาดของโรคอหิวาตกโรคเริ่มคลี่คลาย โดยพบว่าใน 2 เดือนที่ผ่านมาสามารถเริ่มควบคุมการระบาดได้ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 มีรายงานผู้ป่วย 12 เขต จำนวน 20736 ราย เสียชีวิต 280 ราย (อัตราป่วยตายร้อยละ 1.35 ซึ่งลดลงกว่าเดือนกรกฏาคม 2555 ที่มีสูงถึงร้อยละ 3.2 ) มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 รายสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 เมือง Freetown เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดสูงสุดโดยมีรายงานผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 50 7. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก 7.1 Italy พบการระบาดของเชื้อ H5N2 ในcaptive bird (นกขังกรง) เขต Treviso เมือง Veneto ประเทศItaly ไม่มีรายงานว่าป่วยหรือตาย ข่าวในประเทศ 1. สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รอง อธิบดีกรมควบคุม กล่าวถึง ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือคุณแม่วัยรุ่นปีละกว่า 70,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากข้อมูลพบว่าประมาณร้อยละ 70 ของแม่วัยรุ่นเกิดจากปัญหาท้องไม่พร้อม ส่งผลต่อเนื่องทั้งด้านสังคมและสุขภาพของแม่วัยรุ่นและทารก โดยสาเหตุของการตั้งครรภ์เกิดจากการลืมกินยาคุมกำเนิด ใช้วิธีนับระยะปลอดภัย หลั่งภายนอก หรือไม่คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากเยาวชนไม่ได้รับข้อมูลและการเรียน รู้เรื่องสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องและเพียงพอ และขณะที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กำลังเพิ่มสูงขึ้นใน กลุ่มอายุที่น้อยลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องป้อง กันและแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง โดย เฉพาะการรณรงค์เรื่องการเคารพเพศตรงข้าม การมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมทางเพศของตนเองทั้งชายและหญิง และการให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 2. สถานการณ์โรคเกี่ยวกับน้ำท่วม นายวิทยา บุรณศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่ของ ประเทศไทยมีภาวะฝนตกหนักประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และควรระมัดระวังในเรื่องสุขภาพปัญหาการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ที่ไม่คาดคิดเมื่อฝนตกควรหลีกเลี่ยงไม่เดินตากฝน หากเปียกฝนเมื่อกลับถึงบ้านต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อราและเกิดโรคผิวหนัง และเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคไข้หวัดปอดบวม นอกจากนี้ยังต้องระวังโรคต่างๆ ที่จะมีการเจ็บป่วยมากขึ้น เช่น ไข้เลือดออก โรคทางเดินอาหาร โรคฉี่หนู โรคตาแดง ฯลฯ รวมไปถึงระวังเรื่องสัตว์มีพิษเช่น งู ตะขาบแมงป่อง ที่หนีน้ำมาหลบซ่อนอาศัยอยู่ตามซอกหลืบต่างๆของบ้าน เช่น รองเท้า ตู้เก็บของ เป็นต้น ด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรคแนะนำเพิ่มเติมว่าขณะฝนตกฟ้าคะนองควรหลีกเลี่ยงการ เดินทาง เพราะถนนจะลื่นกว่าปกติอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บ ถ้าหากมีความจำเป็นต้องเดินทางควรตรวจเช็ก เบรก ที่ปัดน้ำฝน และเครื่องยนต์เพราะหากรถดับหรือเสียขณะเดินทาง นอกจากจะไม่ปลอดภัยแล้วจะทำให้เสียเวลากับการเดินทางด้วย ทั้งนี้อาจหันมาใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล หรือหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทน และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ควรหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เพราะฟ้าอาจจะผ่าลงมาและอาจได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บจาก กิ่งไม้ เสาไฟ หรือถูกป้ายล้มใส่ เมื่อต้องอยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง ต้องไม่ใส่เครื่องประดับโลหะ รวมทั้งถือวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น ทองคำ ทองแดง เงิน เนื่องจากโลหะสามารถนำไฟฟ้าได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น